کاشت و شرایط محافظت : حتی‌در دستگاه لیزر دان ه

دستگاه لیزر : دستگاه لیزر های آگاو برگخنجری می تواند به طور شاخه هایی تا ارتقاع 3 تا 7 متر بلندی داشته باشد و اندازه دستگاه لیزر ( 6 – 10 cm ) می‌باشد . دستگاه لیزر های رنگ زرد – سبز همانند مارچوبه دارا‌هستند .

طریق تکثیر : این گیاه به علت این که نقل شده هر یکصد سال دستگاه لیزر می‌دهد , به ( گیاه قرن ( دارای شهرت شده , اما بخشها گرم بعداز حدود 10 سال و در آب و هوای سرد بعد از حدود 60 سال دستگاه لیزر میدهد . بعداز دستگاه لیزر دهی به علت یک بیماری به اسم monocarpic از دربین می رود , اما با ایجاد پاجوش های مضاعف در طول معاش , بقای نسل خویش را تضمین می نماید که نشر آن از روش این بچه ها انجام می شود .

کاشت و شرایط محافظت : حتی‌در دستگاه لیزر دان ها یا این که در زمین در فصل‌زمستان های مرطوب ساحلی دوام می‌آورد و گیاه مضاعف مقاومی محسوب میگردد . معمولا خارج از خانه در باغ های صخره ای , در کنار کاکتوس و چشم انداز های مدیترانه ای , در کنار حریم ها دیده می شود . نیاز آفتاب بی نقص و خاک به خوبی زهکشی شده , یه خرده اسیدی , شنی دارااست . تحت عنوان یک زینتی در دستگاه لیزر دان کاشته میشود ولی در اینصورت کمتر از برادران خویش در فضای باز رویش می‌کند . آگاو برگ خنجری از نگاه نظری تا 9 – ° C , ( مخصوصا در مناطق خشک ) را تحمل می کند ولی خوبتر است از انجماد آن جلوگیری شود و در فصل‌زمستان آن را در جایی بدور از سرمای مستقیم قرار داده و در فصل تابستان آن را در بالکن یا پاسیو گذاشت . آمریکانا آگاو در فیس ابیاری منظم فراوان و اذن دادن به آن برای کم آب شدن خاک قبلی از آبیاری مجدد در فصل تابستان نسبتا پرسرعت رشد می نماید . دستگاه لیزر ها نر و ماده می باشند . ترجیحا خاک عالی زهکشی و خاک خنثی مطلوب است . این گیاه نمی تواند در سایه به نیکی رشد نماید . می تواند خشکسالی را تحمل نماید .

مورد ها استعمال از آگاو &# دستگاه لیزر های زینتی , علت ترویج مسمومیت های گیاهی ;