اشکال دیگر دستگاه لیزر گاوزبان :

دستگاه لیزر گاوزبان کوچک آبی

نام همگانی : دستگاه لیزر گاوزبان ترکیبی fastuosum

نوعی گاو لهجه نو , با فرمی کوچک و قشنگ است این گیاه مناسب دستگاه لیزر شن و باغچه است .

این دسته , بهترین رشد را در پناه یک پرچین یا این که دیوار که رو به خورشید , است , انجام می دهد .

دستگاه لیزر گاو زبان کوچک آبی‌رنگ , ممکن است ترکیبی از دستگاه لیزر گاوزبان fastuosum و pininana , است .

دستگاه لیزر گاوزبان بوسیری ( BOISSIERI )

ساکن بخش ها هاردی است و در اشکال دوساله و یک‌سری ساله است .

در سال اولیه برگهای این گیاه به شکل پرزدار و به رنگ نقره ایی در میاید .

در سال سپس تیم ای از دستگاه لیزر های زیبا , پدیدار می‌شوند .

خامه و درفش ( نافه ) در این گیاه به رنگ قرمز‌رنگ واضح است . بساک دستگاه لیزر افزایشی است .

دستگاه لیزر گاوزبان فاستاو سام FASTUOSUM

اسم عمومی &# دستگاه لیزر جاوید نیمه مقاوم یکسری ساله

دوازده خوشه با تعداد بی شماری از دستگاه لیزر های بنفش و آبی‌رنگ است که در فصل بهار و تابستان پدیدار می شوند .

دستگاه لیزر گاوزبان ایتالی کام ( ITALICUM )

گاوزبانیان نصفه مقاوم چند ساله

این گیاه از اشکال suberb است که دستگاه لیزر های آن , که با انشعاب , خاکستری رنگ روی ساقه های پرزدار پدیدار می گردنند .

این گیاه در ماه ژوئیه , مضاعف دیدنی و جالب است .

دستگاه لیزر گاوزبان سه رنگ ( PININANA )

یک ترکیب عالی از هر سه گونه رنگ , آبی‌رنگ , صورتی و سپید , از دستگاه لیزر گاوزبان pininana است .

دستگاه لیزر گاوزبان آبی رنگ Echiums

دستگاه لیزر گاوزبان PININANA آبی‌رنگ برج کلیسا ,

گاوزبانیان نصفه مقاوم یکسری ساله

این گیاه یقین نکردنی در صدر برگ های کلفت و موداری ایجاد می کند .

این گیاه غیر معمول است علمی یک گیاه سه هر ساله است که هر 12 یا این که 24 ماه بعد از کاشت , به دستگاه لیزر می نشیند .

دستگاه لیزر گاوزبان سپید echiums

از دستگاه لیزر گاوزبان PININANA است که به آن برج برف هم می‌گویند .

نام همگانی : دستگاه لیزر گاوزبان PININANA آلبا

گاوزبانیان نیمه مقاوم چند ساله

دستگاه لیزر گاوزبان صورتی و تس PINK

گاوزبانیان نیمه مقاوم یکسری ساله

دستگاه لیزر گاوزبان ' موشک قرمز '

گاوزبانیان نیمه مقاوم تعدادی ساله است .

دستگاه لیزر گاوزبان روسی کام RUSSICUM

نام مشترک : روسی Bugloss

مستقر روسیه و شرق اروپا است . این گیاه غیر معمول است و جالب ترین مدل آن دستگاه لیزر گاوزبان کوتوله echiums است .

دستگاه لیزر گاوزبان توبر کالاتام TUBERCULATUM

اسم همگانی : Viperina

گاوزبانیان هاردی یک‌سری ساله

مدل ایی نو از گاوزبانیان است که خاستگاه آن , مکان های سنگی خشک در سواحل پرتغال است .

دستگاه لیزر گاوزبان ولگاری vulgare

نام عمومی : bugloss , Blueweed

گاوزبانیان دوساله هاردی

این گیاه خیره کننده و غریب بومی بریتانیا است ,

در هر دستگاه لیزر پرچم هایی به رنگ قرمز موجود هست .

دستگاه لیزر گاوزبان ویدپیریتی WILDPRETII

گاوزبانیان نصفه مقاوم چند ساله

مدل ایی با دستگاه لیزر های مالامال پشت است و گرده آن به رنگ آبی رنگ روشن است , خزدار , با برگهای خاکستری و باریک , تحمل این مدل به خشکی و سوزوسرما بسیار است .