بنفشه بنفش رقم Pure violet دستگاه لیزر

در دمای 4 درجه سانتیگراد دستگاه لیزر گیاهی چندساله است که به طور یک ساله و دو ساله کشت و عمل می شود . دستگاه لیزر ها از محور برگ ها به طور تکی و به‌تدریج جفتی ظواهر می‌شود . هر دستگاه لیزر دارنده 5 دستگاه لیزر برگ بوده که یک دستگاه لیزر برگ مهمیزدار در پایین , دو عدد در ابتدا قرار دارا هستند دستگاه لیزر ها در انتها زمستان یا این که اوایل تا آخرها فصل بهار به مقدار مضاعف ظواهر میگردند . دستگاه لیزر های آن منفرد , خوش دستگاه لیزر و به رنگ بنفش , بندرت سپید یا این که دستگاه لیزر ی و معطر است . دم دستگاه لیزر ‌های دراز دستگاه لیزر که از بین دمبرگ‌ها منشا میگیرند , پیشین از منتهی شدن به دستگاه لیزر , شرایط خمیده مشابه چوب دستی پیدا مینمایند . دستگاه لیزر ها خودگش و گرده افشانی به طور دستگاه لیزر های بسته ( کلیستوگامی ) انجام می‌شود . میوه‌های بنفشه پوشینه , کروی , پوشیده از کرک ومحتوی دانه‌هایی به زرد رنگ با لکه‌ای سفید میباشند . دستگاه لیزر هایی عاری از دستگاه لیزر برگ میان دمبرگ‌های آن ظاهر میگردد که مدام به حالت پنهان درآن باقی میماند . سه جور بنفشه موجود هست که عبارتند از :

بنفشه بنفش
بنفشه بنفش

تمام اشکال بنفشه که ذکر شد به سرما مقاومند براین اساس بر حسب شرایط آب و هوایی در زمان پائیز , زمستان یا این که فصل بهار کشت میگردند .

در بنفشه فرنگی , دستگاه لیزر ها درشت و از پنج دستگاه لیزر برگ نامنظم به رنگ های آبی‌رنگ , سپید , زردرنگ و گهگاه بنفش مایل به سیاه ساخته شده که با لکه هایی از رنگ های دیگر منقوش شده‌است و گهگاه یکی این رنگ ها به طور موفق در آمده و تمام دستگاه لیزر به آن رنگ به چشم می خورد . به دلیل رنگ های فراوان متنوع , منظرة زیبایی داشته و از آن به عنوان موضوع در دستگاه لیزر کاری استفاده می‌شود . موارد فایده از بنفشه دربرگیرنده تزیین زمین های مرطوب , محل های سایه گیر , تولید عطر در گونه های معطر و تهیة دسته دستگاه لیزر در اشکال دارنده دم دستگاه لیزر طویل میباشد .

بذر بنفشه
بذر بنفشه

دستگاه لیزر دهی بنفشه از اواخر فصل‌زمستان یا این که اوایل بهار شروع میشود . نوعی از آن که به بنفشه چهار فصل دارای شهرت است در تمام سال دستگاه لیزر می دهد ولی دستگاه لیزر ریزان ( نقط ی اوج دستگاه لیزر دهی ) آن در بهار و پائیز است . در Violetها , دستگاه لیزر دهی تحت تأثیر دما و ارتفاع روز قرار میگیرد . این نوع درتابستان ( دمای بالا و طول روز بلند ) پرورش خوبی داشته و در پائیز استارت به دستگاه لیزر دهی می نمایند . در Violaو Pansyروزهای بلند تعداد دستگاه لیزر را ارتقا می دهد ولی در این حالت طول در میان گره ها نیز بسیار میشود . در وضعیت روز کوتاه , ساقه ها کوتاه و کارکشته می‌شوند . هیچ خواب مشخصی در آن ها چشم نشده است . Pansyهادر طول سال می توانند دستگاه لیزر بدهند . اما دماهای بالای فصل تابستان قادر است به عنوان یک ادله محدودکننده منجر کاهش رشد گیاه شود .

برای کاشت در سینی نشا , میتوان در اوایل بهار بذر این گیاه را در درون دستگاه لیزر خانه یا شاسی سرد در داخل سینی های کشت کاشت . برای این فعالیت از خاک کوکوپیت همراه پرلیت استفاده میکنید . ابتدا خاک را با دیازینون و کاپتان یا این که کاربندازیم , ضدعفونی کرده بعد از آن هر بذر را داخل هر سلول بکارید . این منش باعث افزایش بازده سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . پس از چهار برگه شدن از باطن سلول بیرون شده و به داخل دستگاه لیزر دان 6 منتقل می شود و تا زمانه انتقال به زمین اصلی سه سایز دستگاه لیزر دان عوض می نمایند . تا برای عید پیش رس شده و به دستگاه لیزر بروند .


نشا بنفشه
نشا بنفشه

نخست کود کند رها شونده در شکل تمایل در فصل زمستان به خاک خود بیشتر نمایید تا در حین فصل رویش نیازهای کودی این گیاه برطرف بگردد . . در خانه پس از رفع سرمای بهاره , یه خرده ماسه یا این که خاک نباتی به خاک بیشتر کنید و زمین را به خوبی بیل زده و با پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , تمام محل کاشت را با سم دیازینون و قارچکش برای جلوگیری از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی کنید . این محصول برای مساحت 5 متر مربع ایجاد شده است , تمام بذر را روی زمین پاشیده و در انتها یک لایه نازک کود گاوی سرند شده روی خاک الک کنید . در نوبت اول صبح ها به صورت روزمره با آبپاش زمین را طوری آبیاری فرمایید که کود الک شده جابجا نشده و در فیض بذر جابجا نشود , که در غیر این رخ بذر جوانه نخواهد زد . بسته به بذر کاشته شد بین 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , و دراین زمان برای خودداری از خطا به چنگ آوردن نشا سبز شده با علوفه ی هرز از علف کشی دوری کنید . بعداز 4 برگه شدن نشا , مبادرت به