توت فرنگی کاماروسا

توت فرنگی گیاهی علفی یک سری ساله از خانواده دستگاه لیزر سرخیان و بومی جن دستگاه لیزر های اروپاست . این گیاه دارای ساقه های علفی و رونده با برگ های کرک دار و سبز تیره می‌باشند . توت خارجی رقم کاماروسا , &# کاشت و نگهداری دستگاه لیزر زنبق یادگرفتن کاشت و حفظ دستگاه لیزر زنبق ) , مضاعف شیرین و درشت با رنگ قرمز ملایم , یکی دوستداشتنی ترین ارقام برای کشت در دستگاه لیزر خانه و فضای باز می‌باشد .

توت خارجی دربردارنده آنتی اکسیدان است و در معالجه بیماری الزایمر و نارسایی همه و دیابت بسیار موءثر است .

33
شرایط و آب و هوا
دستگاه لیزر
به دستگاه لیزر علت زود توشه ور شدن دستگاه لیزر های توت خارجی در فصل بهار بایستی بوته ها در جایی کاشته شوند که سر مایی دیر رس بهاره به آنها صدمه نزند .
دستگاه لیزر
زمی دستگاه لیزر ن مسئله استعمال برای کاشت باید رو به جنوب باشد چون زودتر گرم میشود .
دستگاه لیزر
این گیاه به آب بسیار احتیاج دارد علی الخصوص در زمان وصال میوه , در غیر این شکل میوه ها کوچک باقی می‌مانند . جايگاه حرارت مناسب در شبانه روز 15 تا 25 مرتبه سانتيگراد می باشد .

گیاه نيمه مقاوم به سرما است و نیاز سرمایی آن حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ ساعت می باشد . در زمستان در حالتی‌که روی آن پوشیده شود تا دمای ۱۸ – جايگاه سانتیگراد را تحمل خواهد کرد و بد‌ون پوشش کاه و کلش مي‌تواند‌ تا 5 – د‌رجه سانتي گراد‌ را تحمل کند‌ .

خاک

خاکهای عمیق قابل انعطاف با بافت شنی را ترجیح می دهد . بهترین PH برای توت فرنگی 5 . 5 تا 6 . 5 هست . در حالتی‌که مقدار آهک خاک زیاد باشد و یا خاک قلیایی باشد , کلروز یا این که رنگ زرد شدن برگها تولید خواهد شد .

کشت
بعد از خرید بذر بهتر است برای افزایش درصد جوانه زنی , توت خارجی آنان‌را به زمان 2 هفته در یخچال قرار دهید .

عمق کشت بذر حدود 1 . 5 سانتی متر هست . مخلوطی از سه نصیب خاک برگ و یک بخش خاک بی نیاز با کود حیوانی برای کشت بذور مناسب است . مسافت بوته ها حدود 40 سانتيمتر است .

داشت

اعم از پروسه بعداز کشت , پوشاندن خاک توسط کاه میباشد که این امر منجر میشود میوه با خاک به طور بی واسطه تماس نداشته باشد و رطوبت خاک نیز به خوبی محافظت شود . آب پاشی بوته ها دست کم هفته ای یک توشه شکل می گیرد .

انقطاع ساقه های رونده در زمان فصل داشت برای جلوگیری از دقیق شدن بوته های مادری انجام می‌گیرد .

برداشت

برداشت بایستی هنگامی رخ گیرد که ميوه كاملاً قرمز باشد . میوه را ملازم با پاره ای از دم برداشت کرده تا موقع برداشت به میوه فشاری وارد نیایید .

3