ج : انتشار سیکاس از شیوه های قلمه زدن دستگاه لیزر

بهترین وضعیت برای این دستگاه لیزر . بعد از مدت 6 تا 12 ماه سیکاس کامل شده و با توجه می‌توانید همانند یک گیاه جدا با آن خلق نمائید . دقت نمایید که احتمالا شپشک های سپردار به برگها و شپشک های دیگر معمولا به پیاز برنا و ساقه آن یورش نمایند .

8 . اگر یک محفظه کاملا گرم برای کاشت در مشت ندارید نیز میتوانید در محیط منزل هم با قرار دادن بذر ها در محیطی نسبتاً مناسب و خارج بردن آنها در زمانهایی که هوا گرمتر گردیده اند و به درون آوردن آنها در مواقع سرما و قرار دادن آنان در کنار منبع گرمایی مبادرت به رویاندن و باروری بذر ها فرمائید . البته با اعتنا به این‌که شرایط محیط و رطوبت کنترل شده نیست بایستی به رطوبت و آب پاشی و یا قارچی نشدن بذر ها توجه فرمائید .

ج : انتشار سیکاس از شیوه های قلمه زدن :

این روش در کشور‌ایران همگانی نمیباشد و تنها در موارد بازیابی گیاه و یا در مواری که سیکاس در گیر جدا شدن اتفاقی از حیطه تنه شده باشد گزینه فایده قرار می‌گیرد .

در حالتی‌که قسمت دستگاه لیزر بالایی تنه را قطع کرده و بعنوان قلمه در زمین در اختیار بگذاریم , چه بسا در صورتی‌که چندین ماه از انقطاع آن قبلی باشد , اکثر زمان ها استارت به ایجاد ریشه می کند .

علاوه بر دستگاه لیزر این در صورتی تنه سیکاس را به قطعات کوچکی تبدیل کنیم و این قطعه ها را در خاک قرار دهیم سبز شده و ریشه دار می گردند و از این طرز گیاهی جداگانه خوا‌هیم داشت .

در دستگاه لیزر ژاپن این گونه قلمه ها ی سبکاس را در خاک بستری که با براده آهن ترکیب شده‌است قرار ارائه میکنند و به همین بهانه است که در ژاپن اسم سوتتیسو Soteetsoe یعنی سبزی بیرون شده از آهن را بر سیکاس رولوتا گذارده اند .
دستگاه لیزر

دلایل و آفات و بیماریهای نخل سیکاس :
دستگاه لیزر
علت زرد شدن برگها به صورت تکی : در حالتی‌که برگهای جدید به طور تکی رنگ زرد شوند نشاندهنده فقیر بودن خاک گیاه به ویژه نبود آهن و یا کود دهی بیش مقدار به گیاه است .
دستگاه لیزر
علت رنگ زرد شدن برگهای سیکاس به صوت کلی و تمامی باهم : نشاندهنده آب پاشی بیشتراز حد در وضعیت زهکشی نامناسب خاک است که منجر پوسیدگی ریشه و پیاز سیکاس میشود . در‌این وضعیت خوب تر است از خاکی که به خیر و خوبی زهکشی شود و آب را در خویش نگه نمیدارد استفاده نمود و سوراخهای ذیل دستگاه لیزر دان را در دست گرفتن نمد تا مسدود نشده باشند و و همچنین از معیار آب پاشی کاست .

علت لکه های قهوه ای ریز روی برگهای سیکاس تولید شده اند : نشان دهنده هجوم شته و یا کنه ها است که به رنگ قهوه ای پر رنگ و بخش اعظم بر روی برگهای مسن خیس پیدایش می‌یابند . از سموم کنه کش و شته کش میتوان برای تقابل با این آفات استعمال نمود .

علت لکه های زرد بر روی برگ به صورت نقطه ای : معمولا در اثر بارش تگرگ به روی گیاه به وجود میاید .

یخ زدگی : سیکاس دمای تحت 12 – سکو سانتیگراد را در بازه زمانی عصر طولانی تحمل نمی‌کند و در شکل یخ زدگی امکان از بین رفتن گیاه موجود هست اما در بخش اعظمی مورد ها نیز دیده شده که گیاه بعد از آن خویش را بازیابی نموده و با پیمودن مسیر بهبودی به معاش خود ادامه داده است .

پوسیدگی و یا قارچی شدن تنه یا این که ریشه سیکاس : در این صورت تنه سیکاس قابل انعطاف می شود که‌این نقص‌ به دلیل آبیاری بیش از حد و رشد قارچها در فضا بروز میکند . میتوان گذشته از این‌که گیاه زدوده شود با کاهش ترازو آب پاشی و برش دادن وحذف اندامهای قارچی سیکاس و به کار گیری از قارچ کش ها با آن تقابل نمود .

علت اینکه برگهای سیکاس دوچندان معدود پشت و بلند گردیده اند : این عارضه به جهت کمبور فروغ است . گیاه را به مکان پر نور تری منتقل نمایید .

برگها کوتاه هستند : فروغ و روشنایی مضاعف دوچندان است و باید گیاه به محلی که سایه آفتاب ملایمی دارااست منتقل شود .

نور :