درختچه ابریشم مصری با اسم علمی : Caesalpinia gilliesii

ابریشم مصری
نام علمی : Caesalpinia gilliesii

ابریشم مصری

ابریشم مصری با نام ان دستگاه لیزر یسی دستگاه لیزر شیپوری Calla lily , arum lil of paradise و نام علمی Caesalpinia gilliesii از خانواده خانواده بقولات – پروانه آسا ( FABACEAE ) , بومی بخش ها استوایی آمریکا ( عمدتا آرژانتین و اروگوئه ) هست . دارای دستگاه لیزر آذین خوشه ای افراشته با دستگاه لیزر برگ های وسیع زرد رنگ و پرچم های قرمز رنگ است . دستگاه لیزر برگ های آن عمرکوتاه داشته و زود ریزش پیدا می نماید . حاشیه دستگاه لیزر برگ ها کنگره ای است . فصل دستگاه لیزر دهی در اوایل تابستان است و درین فصل دائما دستگاه لیزر داراست . برگ‌های آن متناوب , دو شانه‌ای مرکب با رنگ سبز روشن است . برگ های آن شبیه برگ سرخس است . میوه این گیاه نیام شمشیری شکل و کرکدار است . نقص‌ این گیاه , یکی از عمر کوتاه آن و دیگری ساخت مواد زائد فراوان است .

داد و ستد ابریشم مصری

تکثیر :
انتشار این گیاه به دو صورت انجام میگردد :
۱ – از روش بذر : درین طریق بذرها بدون شک بایستی به مدت ۲۴ ساعت , با آب داغ تیمار شوند .
۲ – از روش قلمه : در شرایطی‌که قلمه سبز باشد , در تابستان و در شرایطی‌که قلمه چوبی باشد , در بهار ریشه دار می گردد .

ابریشم مصری 3

دما :
این گیاه گرما را به نیکی تحمل می نماید البته به سوز و سرما حیاتی است بطوری که در بخش ها سردسیری , در گیر بی آبی سرشاخه می‌شود البته در بهار سال سپس آغاز به پرورش مجدد مینماید .
آب پاشی :
این گیاه به بی آبی فراوان مقاوم است و آبیاری آن می بایست در طول زمستان , نادر و ماهانه چهره گیرد .
خاک :
بهترین خاک برای رویش این گیاه , خاک های شنی با زهکش خوب است . هر چند خاک های سن دستگاه لیزر اخی , فقیر و قلیایی و یا این که مرطوب را تحمل می نماید اما خاک های کم آب برای پرورش آن خوبتر است .
محافظت :
– اگر این گیاه در مناطق سردسیر کشت میگردد , زیرا درختان برنا به سوزوسرما با اهمیت میباشند پس بایستی تنه را با خاک اره یا کاه پوشانده و فویل آلومینیومی را به دور تنه بپیچند .
– هرس این درخت در آخرها فصل‌زمستان یا اوایل فصل پاییز , از نصیب ذیل انجام می شود تا حالت چتری پیدا نماید .
– این درختچه , به اکثر آفات و بیماری ها مقاومت داراست و پژمردگی حادث شده در بخش ها گرم و مرطوب , بیشتر مواقع قابل درمان است .

عکس هایی دیگر از گیاه ابریشم مصری :