درخت آهن ( آنجیلی ) با نام علمی : parrotia persica دستگاه لیزر

نام پارسی : درخت آهن ( انجیلی ) , آسوندار

اسم ان دستگاه لیزر یسی : persian ironwood

اسم علمی : parrotia persica

خانواده : hamameliclaceae

درخت آهن در فصل بهار

درخت انجیلی در فصل بهار

انجلیلی یا این که درخت اهن ساکن کشور ایران است و در بیشه های شمال پراکنده است . طول این درخت بعضی وقتها به 25 متر هم میرسد . برگ ها به ارتفاع 12 سانتیمتر و عرض 6 سانتیمتر می باشند حاشیه برگ ها مواج بوده و تا اواسط برگ دندانه دار است .

درخت آهن آسوندار در آخرها تابستان

انجیلی در فصل‌تابستان
دستگاه لیزر
پوست تنه به رنگ قهوه ای خاکستری بوده و به‌تدریج به صورت پوسته از تنه جدا میگردد . دستگاه لیزر ها سوای دستگاه لیزر برگ میباشند و درفش ها به رنگ قرمز در اواخر زمتان یا اوایل فصل بهار بر روی درخت ظاهر می‌شوند . عادت پرورش این درخت برخ دستگاه لیزر ی تایم ها ان را به صورت درختچه نمایان می کند . ازدیاد ان از طریق بذر و پاجوش انجام می‌گیرد . درختی است مقاوم در برابر اتش سوزی . انجیلی بیشترطالب خاک های مرطوب و عاری از آهک است .

درخت دستگاه لیزر انجیلی در فصل‌پاییز

انجیلی دستگاه لیزر در فصل پاییز

این درخت دستگاه لیزر را می توان با هرس و تربیت مطلوب به فرم درختچه نیز در آورد . پاجوش های تولیدی این قابلیت را به‌وجود میاورد تا درختی چندین تنه ای از ان به دست آورد . به صورت یک درخت منحصربه‌فرد و تاکیدی و یا این که برای ایجاد پرچین و یا به خواسته خلق مناظر پاییزی از ان استفاده کرد .

برگ درخت انجیلی

ازدیاد و نشر :

بذرها برای جوانه زنی نیازمند 5 ماه تیمار گرمایی به همدم نوسانات دمایی و بعد 3 ماه تیمار سرمایی در دمامی 4 رتبه سانتیگراد می باشند . توفیق قلمه های علفی تابستانه اکثر از قلمه های خشبی زمستانه است . قلمه ها ی علفی تابستانه با 1000ppm IBA و 50 % الکل تحت موقعیت مه افشانی نتایج قابل قبولی نشان خواهند اعطا کرد .

بذر درخت انجیلی

بذر درخت انجیلی

عکس هایی دیگر از درخت انجیلی ( آهن , آسوندار ) :

انجیلی ( آهن , آسوندار ) 1
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 1
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 2
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 2
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 3
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 3
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 4
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 4
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 5

انجیلی ( آهن , آسوندار ) 5
بذر انجیلی ( آهن , آسوندار ) 6
بذر انجیلی ( آهن , آسوندار ) 6
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 7
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 7
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 9
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 9
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 10
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 10
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 11
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 11
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 12
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 12
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 13
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 13
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 14
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 14
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 15
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 15
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 16
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 16
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 17
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 17
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 18
انجیلی ( آهن , آسوندار ) بذر کوچک ایجاد شده پیشین از لقاح ( لوبیایی ) دستگاه لیزر