دستگاه لیزر بذر شب بوی خیری S1

دستورات واجب :

گیاهی است که دارای گونه های یک ساله , دوساله و چندساله مقاوم به سرما بوده , به صورت دو ساله کشت و فعالیت می گردد و مقاومت به سرمای آن از شب بوی عادی طولانی تر است . بخش اعظم در باغ کشت و عمل می گردد و کشت آن به طور مجتمع متداول است . بعضا از آنان نیز برای تولید دستگاه لیزر بریدنی گزینه استفاده قرار می گیرد . دستگاه لیزر های آن معدود مالامال و در رنگ های زرد , نارنجی , قرمز و ارغوانی به چشم میخورد . هر دستگاه لیزر از چهار دستگاه لیزر برگ پهن درست شده شده‌است . گونه های پاکوتاه و پابلند دارد . دستگاه لیزر ها به طور خوشه بوده که اکثر اوقات تنک و گشوده هستند . برگ ها باریک و کشیده و مقداری کرکدار و به رنگ سبز پر‌نور میباشند .

در خاک ضعیف تا به نسبت حاصلخیز با زه کشی کافی و پاره ای قلیایی رویش می نماید . برای از لابه‌لا بردن قارچ برهان ریشه گرزی وجود پاره ای آهک در خاک مفید است . نیاز به نور و روشنایی بی نقص آفتاب داراست . برای توقف از پابلندی در گونه های چندساله , کوتاه کردن گیاه بعداز دستگاه لیزر دهی ضروری است .

با کاشت بذر در برج 9 الی 10 , در آخرها فصل‌زمستان به دستگاه لیزر می‌رود . رقم هایی از آن تولید شده که میتوانند 2 . 5 – 3 ماه پس از کاشت دستگاه لیزر بدهند .

از نگاه طول گـوناگـون بوده دارنده اشکال پاکوتاه به ارتفاع 15 – 20 سانتی متر , میانگین و پابلند به طول 60 – 90 سانتی متر است . برگ ها باریک , بیضوی تا نیزه ای شکل به طول 3 –8 سانتی متر است که در شرایط معمول با موم سفید رنگی پوشیده شده است . در انواعی از آن که به اسم شب بوی برگ خیری دارای شهرت است برگ ها سبز است . از نظر منشعب شدن ساقه هم بعضی رقم ها فقط یک ساقه تشکیل وارد میکنند اما برخی دیگر از نزدیک زمین منشعب می شوند . دستگاه لیزر های قلیل پر در تمام شب بوها صلیب مانند است , یعنی دارای چهار دستگاه لیزر برگ است که به صورت صلیب قرار گرفته اند , البته اشکال پرپر بخش اعظم وجود داشته و از تغییر و تحول درفش ها به دستگاه لیزر برگ ها حاصل گردیده اند . شب بوهای ناچیز مالامال دارنده چهار دستگاه لیزر برگ روی چهار پرچم بوده و مادگی دارای 30 –60 تخمک است , در حالیکه دستگاه لیزر های پرپر دارنده 40 –70 دستگاه لیزر برگ بوده و نر و ماده عقیم میباشند &# دستگاه لیزر دهی در بهار و تابستان/ ۵ دستگاه لیزر برگ ;