دستگاه لیزر درخشنده S1

رای کاشت در سینی نشا , میتوان در بذر این گیاه را در باطن دستگاه لیزر خانه یا این که شاسی سرد در درون سینی های کشت کاشت . برای این عمل از خاک کوکوپیت همراه پرلیت منفعت می‌کنید . ابتدا خاک را با دیازینون و کاپتان یا این که کاربندازیم , ضدعفونی کرده آن‌گاه هر بذر را درون هر سلول بکارید . این منش سبب ارتقاء راندمان سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . بعد از چهار کاغذ شدن از باطن سلول بیرون شده و به درون دستگاه لیزر دان 6 منتقل می‌گردد و تا زمان انتقال به زمین اصلی سه سایز دستگاه لیزر دان عوض می کنند . تا برای عید پیش رس شده و به دستگاه لیزر بروند .

بذر اسکابیوزا
بذر اسکابیوزا

نخست کود کند رها شونده در شکل رغبت در زمستان به خاک خود بیشتر فرمائید تا در حین فصل پرورش نیازهای کودی این گیاه برطرف بگردد . . در منزل بعداز رفع سرمای بهاره , مقداری ماسه یا این که خاک نباتی به خاک بیش تر کنید و زمین را به خیر و خوبی بیل زده و با پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , تمام محل کاشت را با سم دیازینون و قارچکش برای توقف از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی نمایید . این محصول برای مساحت 5 متر مربع ساخت شده‌است , تمام بذر را روی زمین پاشیده و در پایان یک لایه نازک کود گاوی سرند شده روی خاک الک کنید . در نوبت نخستین صبح ها به صورت روزمره با آبپاش زمین را طوری آبیاری کنید که کود الک شده جابجا نشده و در فیض بذر جابجا نشود , که در غیر این صورت بذر جوانه نخواهد زد . بسته به بذر کاشته شد بین 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , و دراین دوره برای جلوگیری از نادرست به چنگ آوردن نشا سبز شده با علوفه ی هرز از علف کشی خودداری کنید . پس از 4 ورقه شدن نشا , مبادرت به علف کشی کرده و اعتنا بفرمایید که با علف کش های عمومی سمپاشی نکنید . به مرور شاهد یک باغچه ی قشنگ و مالامال دستگاه لیزر خواهید بود .
تولید ها مرتبط
شب عطر بنفش
بذر دستگاه لیزر شب رایحه بنفش F1
3 , 000 تومان
کوکب کوهی رنگ زرد
بذر کوکب کوهی زرد S1
3 , 000 تومان
تاج خروس هرمی
بذر دستگاه لیزر تاج خروس هرمی S1
3 , 000 تومان
بذر دستگاه لیزر حنا
بذر دستگاه لیزر حنا S1
3 , 000 تومان
آهار
بذر دستگاه لیزر آهار الوان S1
3 , 000 تومان
صابونی
بذر دستگاه لیزر صابونی
3 , 000 تومان
بنفشه
بذر دستگاه لیزر بنفشه الوان S1
3 , 000 تومان
بنفشه زردرنگ
بذر بنفشه زردرنگ
3 , 000 تومان
برگ هلویی
بذر بنفشه شرابی
3 , 000 تومان
اسملیا
بذر دستگاه لیزر ایسملیا S1
4 , 000 تومان
لادن
بذر دستگاه لیزر لادن S1
2 , 000 تومان
دستگاه لیزر رعنا

بذر دستگاه لیزر رعنا زیبا S1
3 , 000 تومان
ابری آبی‌رنگ
بذر ابری آبی‌رنگ
3 , 000 تومان
مارگریت
بذر دستگاه لیزر مارگریت S1
3 , 000 تومان
میناچمنی
بذر مینا چمنی دستگاه لیزر Cerato , 500 تومان
نیلوفر
بذر دستگاه لیزر نیلوفرپیچک S1
2 , 500 تومان

همه دستمزد دنیوی و معنوی برای ( دستگاه لیزر شن شیشه ای ( محفوظ است .

info@glassy – garden . com
09124689158