دستگاه لیزر درخشنده S1

رای کاشت در سینی نشا , میتوان در بذر این گیاه را در درون دستگاه لیزر خانه یا شاسی سرد در درون سینی های کشت کاشت . برای این کار از خاک کوکوپیت همپا پرلیت به کار گیری می‌کنید . ابتدا خاک را با دیازینون و کاپتان یا کاربندازیم , ضدعفونی کرده آنگاه هر بذر را درون هر سلول بکارید . این روش باعث افزایش راندمان سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . بعد از چهار برگه شدن از باطن سلول خارج شده و به داخل دستگاه لیزر دان 6 منتقل می‌شود و تا روزگار انتقال به زمین اصلی سه سایز دستگاه لیزر دان عوض می نمایند . تا برای عید پیش رس شده و به دستگاه لیزر بروند .

بذر اسکابیوزا
بذر اسکابیوزا

آغاز کود نماید رها شونده در چهره رغبت در فصل‌زمستان به خاک خود بیش تر نمائید تا در طول فصل پرورش نیازهای کودی این گیاه برطرف بگردد . . در خانه بعداز رفع سرمای بهاره , کمی ماسه یا خاک نباتی به خاک بیشتر نمائید و زمین را به خیر و خوبی بیل زده و با پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , تمام محل کاشت را با سم دیازینون و قارچکش برای توقف از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی کنید . این محصول برای مساحت 5 متر مربع ایجاد شده است , تمام بذر را روی زمین پاشیده و در انتها یک لایه نازک کود گاوی سرند شده روی خاک الک نمائید . در نوبت اول صبح ها به صورت روزانه با آبپاش زمین را طوری آب پاشی فرمائید که کود الک شده جابجا نشده و در سود بذر جابجا نشود , که در غیر این رخ بذر جوانه نخواهد زد . بسته به بذر کاشته شد در میان 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , و دراین زمان برای جلوگیری از اشتباه گرفتن نشا سبز شده با علوفه ی هرز از علف کشی پرهیز کنید . بعد از 4 کاغذ شدن نشا , اقدام به علف کشی کرده و توجه بفرمایید که با علف کش های همگانی سمپاشی نکنید . به مرور شاهد یک باغچه ی قشنگ و لبریز دستگاه لیزر خواهید بود .
تولید ها دارای ارتباط
شب بو بنفش
بذر دستگاه لیزر شب بو بنفش F1
3 , 000 تومان
کوکب کوهی زرد رنگ
بذر کوکب کوهی زرد رنگ S1
3 , 000 تومان
تاج خروس هرمی
بذر دستگاه لیزر تاج خروس هرمی S1
3 , 000 تومان
بذر دستگاه لیزر حنا
بذر دستگاه لیزر حنا S1
3 , 000 تومان
آهار
بذر دستگاه لیزر آهار الوان S1
3 , 000 تومان
صابونی
بذر دستگاه لیزر صابونی
3 , 000 تومان
بنفشه
بذر دستگاه لیزر بنفشه الوان S1
3 , 000 تومان
بنفشه زرد رنگ
بذر بنفشه زرد رنگ
3 , 000 تومان
برگ هلویی
بذر بنفشه شرابی
3 , 000 تومان
اسملیا
بذر دستگاه لیزر ایسملیا S1
4 , 000 تومان
لادن
بذر دستگاه لیزر لادن S1
2 , 000 تومان
دستگاه لیزر رعنا
بذر دستگاه لیزر رعنا قشنگ S1
3 , 000 تومان
ابری آبی رنگ
بذر ابری آبی
3 , 000 تومان
مارگریت
بذر دستگاه لیزر مارگریت S1
3 , 000 تومان

میناچمنی
بذر مینا چمنی دستگاه ایران روتک لیزر , 500 تومان
نیلوفر
بذر دستگاه لیزر نیلوفرپیچک S1
2 , 500 تومان

همه حقوق و دستمزد مادی و معنوی برای ( دستگاه لیزر شن شیشه ای ( محفوظ است .

info@glassy – garden . com
09124689158