دستگاه لیزر رز آبشار طلایی

دستگاه لیزر رز آبشار طلایی
گیاهی است چندساله از جنس رزا ( Rosa ) و خانواده Rosaceae که معمولا به عنوان رز انتشار با قلمه : دستگاه لیزر در دنیا شناخته میشود .
مستقر راءس و غرب چین در کوه ها و ارتفاعات ۵۰۰ تا ۲۲۰۰ متر رشد می نماید .
گیاه رز آبشار طلایی به صورت درختچه ای است که می‌تواند بیش تر از ۶ متر بلند شود .
مغایر بسیاری از دستگاه لیزر های سرخ ( رز ) , این نوع سوای تیغ و خار است هرچند ممکن است بعضا از اقسام آن تیغ هایی تا ۵ میلی متر در شاخه های تنومند داشته باشند . برگ های این درخت مدام سبز , به طول ۴ تا ۶ سانتی متر , با سه عدد پنج ( به ندرت هفت ) برگچه به ارتفاع ۲ تا ۵ سانتی متر با لبه دندانه دار است . دستگاه لیزر های آن کوچک می‌باشند و ۱/۵ تا ۲/۵ سانتی متر قطر دارا هستند و عموماً سفید یا زرد رنگ کمرنگ هستند .
با اعتنا به کتاب رکوردهای جهانی گینس , بزرگ ترین دستگاه لیزر رز آبشار طلایی در دنیا در حاشیه سنگ قبری در آریزونا است که بیش تر از ۸۶۰۰ فوت مربع ( ۷۹۹ متر مربع ) است و دارنده تنه ۱۲فوت ( ۳/۶ متری ) است و در سال ۱۸۸۵ کاشته شد .
این درختچه رونده و خزان کننده دارنده دستگاه لیزر هایی به رنگ طلایی است که در اولِ بهار ظاهر می گردد و قیمت اقتصادی آن به دستگاه لیزر هایش است .

تکثی و ازدیاد :
نشر آن از ۴ طریق بذر و قلمه و پیوند جوانه و تقسیم ریزوم‌ها انجام می‌گیرد .
ساخت بذر در این گیاه اندک صورت می‌گیرد . چون گرده‌های این گیاه نمی‌توانند خویش گیاه را بارور سازند و بایستی به وسیله سایر حشرات گرده‌های پایه‌های دیگر به‌این گیاه رسد تا بارور شود .
خط مش دیگر تکثیر این گیاه در فصل پائیز از روش قلمه نیمه خشبی و در فصل تابستان از طریق پیوند جوانه شکل می گیرد .


آب پاشی :

این گیاه نیاز به آبیاری کم و آفتاب کامل داراست و از حیث دما گیاه مقاومی است و می‌تواند تا دمای زیر ۱۰ سکو را تحمل کند , اگر‌چه دمای ایده آل آن ۱۵ رتبه است .

خاک دلخواه :
خاک سبك لومی شنی يا لومی رسی با حاصلخيزی مطلوب برای اغلب رزها از جمله رز آبشار طلایی پیشنهاد می شود