دستگاه لیزر مروارید

نام ان دستگاه لیزر یسی : snowberry

اسم علمی &# بذر کوچک تولید شده قبلی از لقاح ( لوبیایی ) دستگاه لیزر

خان دستگاه لیزر واده : caprifoliaceae

نوع : درختچه خزان دار
دستگاه لیزر
میزان میانگین : 1*1

بافت : دستگاه لیزر متوسط

فرم : گرد

رنگ دستگاه لیزر برگ ها : سبز

فصل دستگاه لیزر دهی : اواخر بهار
دستگاه لیزر
رنگ دستگاه لیزر ها : صورتی

رنگ خزان : ندارد دستگاه لیزر

کاربرد در فضای سبز و محوطه سازی : تاکیدی , لا‌به‌لا به لای درختان , تک کاشت , محوطه چمن

توضیحات در امر گیاه و موقعیت حفظ آن :

این درختچه به خاطر ایجاد میوه های گرد شبیه مروارید در اواخر فصل پاییز و فصل‌زمستان به شهرت رسیده است و اعم از درختچه های است که به عنوان گیاه دکوری فصل‌پاییز و فصل‌زمستان به شمار میرود . مدل orbiculatus به جای میوه های سفید رنگ میوه های سرخ رنگ ساخت کرده و به نام مروارید سرخ دارای شهرت است . گیاهی است که وضعیت نیم سایه تا سایه درختان را می‌تواند تحمل کند , به خاک های با PH پایین 7 تهی دست است . قلمه های حاصل از این درختچه ها به راحتی ریشه دار می شوند و انتقال قلمهای ریشه دار فارغ از تلفات انجام میگیرد . با جدا کردن پاجوش ها و شاخه های ریشه دار نیز آن را می قدرت تکثیر نمود . افت خاصی ندارد و فقط شاید به سفیدک سطحی کثیف گردد . علاوه بر کاربرد های دیگر در فضای سبز به عنوان گیاه پوششی نیز موضوع منفعت قرار میگیرد .

روشهای ازدیاد و انتشار :

ازدیاد بذری به دلیل اندوکاپ غیر قابل نفوذ و جنین نارس ایراد است . تیمار گرمای مرطوب به مدت 3 – 4 ماه و آنگاه تیمار سرمایی به مقطع 6 ماه در دمای 5 جايگاه سانتیگراد برای جوانه زنی رضایت بخش بذرها پیشین از کاشت حتمی است . راحت ترین روش انتشار گرفتن قلمه های علفی در اواخر فصل بهار و در حین تابستان است . ازدیاد از طریق تقسیم بوته و پاجوش نیز قابلیت پذیر است .

خاک مناسب :

تکثیر با بذر :

خوابانیدن شاخه : –

پیوند زدن :

نیاز های نوری :

دما و آب و هوای ایده آل :

کاربردها :


خواص دارویی و درمانی :

طریقه مصرف :

کود دهی :

هرس :

آب پاشی :

آفات و بیماریها و عوارض :

گونه های مدل ها :