دستگاه لیزر نیاز های نوری : نیمه آفتابی تا آفتابی

دما و آب و هوای ایده آل :

بسیار سازگار بوده و تا این گیاه در معرض بادهای شادی قرار نگیرد جای نگرانی وجود ندارد .

کاربردها :

پرچین , حاشیه راهها , روی دیوار

خاصیت دارویی و درمانی :

طریقه مصرف :

کود دهی :

آرد استخوان یا غذای کامل گیاهی در بهار مخصوصادر اویل هر سال به آن بدهید . گیاه سازگار شده در اوایل رشد موقعیت فقر بی نقص خاک را تحمل میکند البته نسبت به کودهی و تغذیه بعدی کلیدی است و متاثر میشود . در بهار و تابستان با کود 10 _ 10 _ 10 یا کود پتاس بالا تقویت شود .

هرس :

در‌حالتی که تعدادی سال یک توشه شاخه های لاغر و پیر را جدا کنید عمر این گیاه بسیار خواهد شد .

برای هرس و اصلاح درختچه ی آبه لیا در اواخر فصل زمستان یا اوایل فصل بهار شاخه ها و ترکه های یکساله را در‌حد مناسب قطع کنید ولی شرایط و اثر قوسی شدن شاخه ها را ضایع نکنید . به همان نسبت که سن بوته ها بالا می‌رود , ایده ال آن است که برخی شاخه های چوبی شده و سابق را از قربت سطح خاک جدا فرمایید تا منش و فرصتی برای پرورش شاخه های برنا به‌وجود آید .

آب پاشی :

آبه لیای جا افتاده بی آبی را کاملا تحمل می کند . هر سه عدد چهارهفته یک توشه بایستی آب پاشی شود مگر موقعیت چندان طاقت فرسا شده باشد که آب بیشتری یطلبد .

نا امیدی سلطنتی آبلیا

آفات و بیمارها و دلایل :

درصورتی که مشاهده کردید برگها بد شکل و حشره‌ها سبز رنگی روی انها مشاهده می شود : گیاه را با سم حشره کش نفوذی طبق امر سم پاشی نموده تا حشره‌ها از بین بروند .

در شرایطی‌که مشاهده کردید برگها و غنچه ها قبلی از گشوده شدن قهوهای می‌شوند : هوا خیلی گرم و کم آب است گیاه را غبار پاشی کنید .
دستگاه لیزر
در حالتی‌که دستگاه لیزر ها گشوده نمی شوند &# دستگاه لیزر جاوید کفایت نمیکند گیاه را به حوزه‌ لبریز روشنایی تری منتقل کنید

در صورتیکه مشاهده کردید برگها سیاه گردیده اند : هوا سرد است گیاه را به محل گرمتری منتقل نمائید شاید این عارضه به علت منفعت از مواد براق کننده شیمیایی هم باشد از انها به کارگیری ننمایید .
دستگاه لیزر
انواع نوع ها :

– دستگاه لیزر

دستگاه لیزر
عکس هایی دیگر از یأس سلطنتی ( آبلیا ) :

دستگاه لیزر
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 1
یاس سلطنتی ( آبلیا ) 1
یا دستگاه لیزر س سلطنتی ( آبلیا ) 2
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 2
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 3
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 3
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 4
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 4
یاس سلطنتی ( آبلیا ) 5
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 5
یاس سلطنتی ( آبلیا ) 6
یاس سلطنتی ( آبلیا ) 6
یاس سلطنتی ( آبلیا ) 7
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 7
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 8
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 8
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 9
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 9
یاس سلطنتی ( آبلیا ) 10
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 10
یاس سلطنتی ( آبلیا ) 11
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 11
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 12
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 12
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 13
یاس سلطنتی ( آبلیا ) 13
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 14
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 14