دستگاه لیزر پیاز زینتی سفید رقم

پیاز زینتی به طور اکثر در باغ ها و حواشی کشت میگردد و کمتر تحت عنوان گیاه دستگاه لیزر خانه ای به فعالیت می‌رود . این گیاه دارنده سوخ حقیقی و واقعی پوشش دار است ولی به تدریج انواع ریزوم دار و فلس دار آن نیز دیده میشود . در اکثر وقت ها دسته ها یک سوخ منفرد , خوشه ای از سوخ های پاگیاهی ساخت می کند . بعضا از جور ها سوخ های طویل شده ای را ساخت می نمایند که از یک ریزوم کوتاه و گوشتی منشأ میگیرند . سیرک فاقد ریشه های مویین بونده و به طور معمول ریشه های قطور دارد . تعداد برگ ها بسته به جور متعدد و از 1 تا 12 عدد متغیر است . ساقه دستگاه لیزر دهنده و گهگاه برگ ها توخالی , چهار گوش یا سه گوش میباشند . دستگاه لیزر آذین به صورت چتر و دارنده دستگاه لیزر چه های متفاوت بوده که از چندین عدد تا صدها عدد متغیر است . به طور معمول دستگاه لیزر چه ها از یک اسپات یک تا سه برگی بیرون می گردند . هر دستگاه لیزر چه دارای سه دستگاه لیزر برگ , سه کاسبرگ , 6 درفش و یک تخمدان سه منزل ای است .

پیاز زینتی
پیاز زینتی

دستگاه لیزر انگیزی در آخرها فصل تابستان انجام یافته و در آخرها اسفند یا این که اوایل بهار ساقه دستگاه لیزر دهنده خارج میشود و بسته به گونه دستگاه لیزر دهی احتمال دارد تا فصل پاییز ادامه داشته باشد . مهم ترین ادله دستگاه لیزر دهی اندازه سوخ و دما است . مثل بیتر سوخ هایی که در پاییز کشت می شوند , برگ ها پیش از دستگاه لیزر ظاهر می شوند . برگ ها تا هنگام دستگاه لیزر دهی باقی میماند البته در برخی دسته ها در طول دستگاه لیزر دهی تقریباً کلیه برگ ها مسن گردیده اند .

پیاز زینتی
پیاز زینتی

مقاومت به سرمای آن متفاوت و از ارقام خیلی مقاوم تا مهم را دارااست . بیشتر آنها به تناوب دمایی « گرم –سرد – گرم » نیاز دارا هستند . برای تحریک تشکیل سوخ , به تیمار دماهای ذیل به زمان طولانی پیش از برداشت نیاز دارد . هر چه زمان سرما طولانی تر باشد نمو بعدی پر سرعت تر است و هر چه دمای حفظ بالاتر باشد نمو بعدی کند تر است . خاک دلخواه برای آن خاکی سبک و شنی با زه کشی دلخواه است . PH دلخواه آن 5/7 –5/6 است .

پیاز زینتی
پیاز زینتی

پیاز زینتی طولانی تر به طرز غیر جنسی یعنی با سوخ افزایش می یابد . بعضی دسته ها را می بضاعت و توان با بذر ارتقاء اعطا کرد . بذر سیرک در فصل‌پاییز تا اوایل فصل زمستان در یک خاک سبک کشت شده و روی آن را با خاکپوش مطلوب می پوشانند . یک ماه طول می کشد تا بذر بتندد . آخرها سال دوم سوخ های بدست آمده را خارج کرده و سکو بندی می نمایند . مقدار محفظه سوخ برای دستگاه لیزر دهی بسته به نوع از3 تا 20 سانتی نتر متغیر است . 3 – 2 سال حتمی است تا سوخ به میزان دلخواه برسد . سوخ این گیاه را در شهریور و مهر کشت می نمایند . انواع غیر مقاوم آن بایستی در فصل بهار کشت شود .

تولیدها دارای ارتباط
کالادیوم میکس
پیاز کالادیوم ( MIX )
10 , 000 تومان