دستگاه لیزر پیاز زینتی سپید رقم

انواع دستگاه لیزر ; دستگاه لیزر گاوزبان اروپایی زینتی به طور بخش اعظم در باغ ها و حواشی کشت میگردد و کمتر به عنوان گیاه دستگاه لیزر خانه ای به کار میرود . این گیاه دارنده سوخ حقیقی و واقعی پوشش دار است ولی به ندرت انواع ریزوم دار و فلس دار آن نیز مشاهده میشود . در اکثر زمان ها نوع ها یک سوخ منفرد , خوشه ای از سوخ های پاگیاهی ایجاد می کند . بعضی از نوع ها سوخ های طویل شده ای را تولید می نمایند که از یک ریزوم کوتاه و گوشتی منشأ میگیرند . سیرک فاقد ریشه های مویین بونده و به طور معمول ریشه های کلفت دارد . تعداد برگ ها بسته به جور متفاوت و از 1 تا 12 عدد متغیر است . ساقه دستگاه لیزر دهنده و گاهی برگ ها توخالی , چهار گوش یا سه گوش میباشند . دستگاه لیزر آذین به طور چتر و دارای دستگاه لیزر چه های متعدد بوده که از یک سری عدد تا صدها عدد متغیر است . به طور معمول دستگاه لیزر چه ها از یک اسپات یک تا سه برگی خارج میگردند . هر دستگاه لیزر چه دارنده سه دستگاه لیزر برگ , سه کاسبرگ , 6 پرچم و یک تخمدان سه منزل ای است .

پیاز زینتی
پیاز زینتی

دستگاه لیزر انگیزی در اواخر فصل‌تابستان صورت گرفته و در اواخر اسفند یا اوایل فصل بهار ساقه دستگاه لیزر دهنده بیرون می‌شود و بسته به گونه دستگاه لیزر دهی ممکن است تا فصل پاییز ادامه داشته باشد . مهمترین ادله دستگاه لیزر دهی اندازه سوخ و دما است . نظیر بیتر سوخ هایی که در فصل‌پاییز کشت می‌شوند , برگ ها پیش از دستگاه لیزر ظاهر می شوند . برگ ها تا هنگام دستگاه لیزر دهی باقی میماند اما در بعضی گونه ها در زمان دستگاه لیزر دهی تقریباً همه برگ ها مسن شده اند .

پیاز زینتی
پیاز زینتی

مقاومت به سرمای آن گوناگون و از ارقام خیلی مقاوم تا اصلی را دارد . طولانی تر آنها به تناوب دمایی « گرم –سرد – گرم » نیاز دارا هستند . برای تحریک تشکیل سوخ , به تیمار دماهای ذیل به بازه طولانی پیش از برداشت نیاز دارد . هر چه عصر سوز‌و‌سرما بخش اعظم باشد نمو بعدی پر سرعت خیس است و هر چه دمای نگهداری فراتر باشد نمو بعدی نماید خیس است . خاک مطلوب برای آن خاکی سبک و شنی با زه کشی مطلوب است . PH دلخواه آن 5/7 –5/6 است .

پیاز زینتی
پیاز زینتی

پیاز زینتی اکثر به رویکرد غیر جنسی یعنی با سوخ ارتقا می یابد . برخی جور ها را می بضاعت و توان با بذر افزایش بخشید . بذر سیرک در فصل پاییز تا اوایل زمستان در یک خاک سبک کشت شده و روی آن را با خاکپوش دلخواه می پوشانند . یک ماه ارتفاع میکشد تا بذر بتندد . آخرها سال دوم سوخ های بدست آمده را خارج کرده و سکو بندی می کنند . میزان گوشه و کنار سوخ برای دستگاه لیزر دهی بسته به جور از3 تا 20 سانتی نتر متغیر است . 3 – 2 سال ضروری است تا سوخ به اندازه مناسب برسد . سوخ این گیاه را در شهریور و مهر کشت می نمایند . گونه های غیر مقاوم آن می بایست در بهار کشت شود .

محصولات دارای ارتباط
کالادیوم میکس
پیاز کالادیوم ( MIX )
10 , 000 تومان