دستگاه لیزر پیاز لاله قرمزرقم Abba

صفحه دستگاه لیزر جاوید دستگاه لیزر پیاز لاله قرمزرقم Abba
پیاز لاله قرمزرقم Abba
شرایط کالا : مو جود نمیباشد
6 , 000 تومان
– امتیاز محصول
– نوع : پیاز دستگاه لیزر

توضیحات
نظرات
پیاز لاله قرمزرقم Abba

ارسال به سراسر مرز و بوم . قطرپیازها مثبت 12 و تولید مرز و بوم هلند می‌باشد .
در‌صورتی‌که قصد دارید هر پیاز را در یک دستگاه لیزر دان بکارید بایستی دستگاه لیزر دانی تعیین نمایید که متناسب با قطر پیاز باشد معمولا برای کاشت پیاز دستگاه لیزر لاله معمولا از دستگاه لیزر دان شماره 12 سود می گردد درصورتی که قصد کاشت در دستگاه لیزر دان های بزرگتر ویا فلاور جعبه را دارید به فاصله دست کم 7 سانتیمتری تا 15 سانتیمتری می قدرت یک پیاز دستگاه لیزر کاشت .
کاشت لاله در دستگاه لیزر دان
کاشت لاله در دستگاه لیزر دان

برای تهیه و تنظیم خاک دلخواه می توان از مخلوطی از کود , خاک برگ و یا این که مخلوطی مساوی از خاک برگ و ماسه و کود کاشت . بایستی در حیث داشت تا در ته دستگاه لیزر دان پاره ای سفال شکسته و یا این که سنگریزه درشت ریخته شود تا زهکشی به خیر شکل گیرد آن‌گاه خاک را به مقدار حتمی بر روی سفال های شکسته ریخته و آنگاه پیاز را بصورت راز به بالا کاشته و سپس اقدام به ریختن سایر خاک بر روی پیاز نمود دقت شود که خاک را زیاد فشرده نکنید تا منفافذ خاک بسته نشود آن‌گاه دستگاه لیزر دان را آبیاری فرمائید . درین سطح می اقتدار دستگاه لیزر دان ها را به محفظه باز منتقل کرد و تا آغاز بارش ها هفته ای یکبار دستگاه لیزر دان ها را آبیاری کرد ( زیاده روی در آبیاری باعث پوسیدگی پیاز می شود در رخ بارش پاییزی آب پاشی جدا میشود ) با شروع زمستان با قراردادن این دستگاه لیزر دان ها در کنار یکدیگر ( می بضاعت و توان دستگاه لیزر دان ها را داخل جعبه ای بزرگ قرارداد و روی آن را به طول 10 سانتی متر با ماسه پوشاند تا از سرمای فصل‌زمستان مراقبت کرد در بخش اعظمی از نقاط سردسیر کشور میتوان دستگاه لیزر دانها و کاسه های دستگاه لیزر لاله را در خاک بیرون از دستگاه لیزر خانه قرار داد . برای این مراد شیاری در خاک به عمق حدود 30 سانتیمترحفر میگردد و در ته این شیار دستگاه لیزر دانها و کاسه های کاشته شده کنار نیز چیده میگردند و بعد شیار با یک خاک سبک ( خاک عادی +ماسه + خاک برگ ) مالامال میشود .
دستگاه لیزر دان لاله
دستگاه لیزر دان لاله

در اوایل اسفند دستگاه لیزر دانها را از زیر خاک و یا ماسه درآورده و در شکل جدا نزولات جوی آغاز به آب پاشی دستگاه لیزر دان می‌کنیم و بعد از سبزشدن پیاز دستگاه لیزر دان هارا به داخل منزل و آورده و در دمای حدود 15 محافظت میکنیم ( معمولا اواسط اسفند شروع به سبز شدن می نماید ) بعداز سبزشدن خاک دستگاه لیزر دان باید مدام مرطوب نگهداشته شود بعداز رویش ساقه وبه دستگاه لیزر نشستن بایستی دستگاه لیزر دان را در محیطی با دستگاه لیزر دان را در محیط خنک و بدور از نوروروشنایی آفتاب مراقبت شود تا طول قدمت دستگاه لیزر لاله ارتقا یابد . ارتفاع قدمت لاله از 10 الی 30 روز بسته به نوع واریته متغیر است .
جوانه زنی لاله
جوانه زنی لاله

کاشت پیاز دستگاه لیزر را به دو روش می توانایی انجام داد در طریق اول بر اساس دسته پیاز که دستگاه لیزر ساقه بلند و یا این که ساقه کوتاه است می توان در دستگاه لیزر دان هایی با طول متعدد کاشت و در نحوه دوم نیز می بضاعت با تعیین یک دستگاه لیزر دان بزرگ با ارتفاع حدود 30 سانتیمتری پیاز ها را در طول های گوناگون در دستگاه لیزر دان کاشت که پس از دستگاه لیزر دهی دستگاه لیزر ها در میزان های متعدد ظاهر میگردند

لاله قرمز‌رنگ
لاله قرمز

تولید ها دارای ارتباط
کالادیوم میکس
پیاز کالادیوم ( MIX )
10 , 000 تومان
کالادیوم
پیاز کالادیوم رقم Funnie Munson

10 , 000 تومان