دستگاه لیزر پیاز کروکوزمیا

کروکوزمیا گیاهی پیازی حساس به سوز و سرما و از خانواده ی زنبق سانان و بومی جنوب آفریقا می‌باشد . پیاز آن توپر به صورت پداژه بوده و به صورت زنجیروار به هم چسبیده هستند و به راحتی با دست از هم جدا میگردند .

پیاز کروکوزمیا

پیاز کروکوزمیا

پیاز این گیاه برای کاشت باید در فصل بهار در عمق 8 سانتی متری زمین در نقطه ای کاملا آفتاب گیر کاشته و خوب آب پاشی شود . در کل این گیاه بسیار به بی آبی مقاوم هست و احتمالا در هفته به یکبار آب پاشی اکثر نیاز نداشته باشد . دستگاه لیزر دهی این گیاه در نیمه یا اواخر فصل تابستان به دستگاه لیزر میرود . پس از نقطه پايان دستگاه لیزر دهی خوبتر است برگ ها چیده نشوند , زیرا میتواند به عنوان یه پوشش روی پیاز یا این که خاک کار نماید . ولی بهتر است بعد از آخر دستگاه لیزر دهی و آغاز کولاک و یخ بندان مسلما با پوشال روی بوته ی آن را پوشش بدهید .

برای جلوه و زیبایی اضافه خوبتر است که به صورت گونه جمعی پیازها کاشته شوند تا اصطلاحا خودشان را نشان بدهند ! این گیاه مضاعف چشم نواز است برای همین بهتر است در میانه یا این که عقب باغچه کاشته تا به عنوان نقطه ی کانونی تبدیل شود .

ضمن اینک این گیاه فراوان دلخواه تحت عنوان دستگاه لیزر های شاخه بریده هست .
رای تهیه خاک مطلوب می اقتدار از مخلوطی از کود , خاک برگ و یا این که مخلوطی مساوی از خاک برگ و ماسه و کود کاشت . بایستی در حیث داشت تا در ته دستگاه لیزر دان پاره ای سفال شکسته و یا سنگریزه درشت ریخته شود تا زهکشی به خیر و خوبی چهره گیرد سپس خاک را به اندازه حتمی بر روی سفال های شکسته ریخته و آن گاه پیاز را بصورت راز به بالا کاشته و آنگاه مبادرت به ریختن بقیه خاک بر روی پیاز نمود اعتنا شود که خاک را زیاد فشرده نکنید تا منفافذ خاک بسته نشود بعد از آن دستگاه لیزر دان را آبیاری نمائید . در این سطح می بضاعت دستگاه لیزر دان ها را به گوشه و کنار گشوده منتقل کرد و تا آغاز بارش ها هفته ای یکبار دستگاه لیزر دان ها را آبیاری کرد ( زیاده روی در آبیاری سبب ساز پوسیدگی پیاز می شود در شکل بارش پاییزی آبیاری جدا می‌شود ) با آغاز زمستان با قراردادن این دستگاه لیزر دان ها در کنار یکدیگر ( می قدرت دستگاه لیزر دان ها را داخل باکس ای گرانقدر قرارداد و روی آن را به ارتفاع 10 سانتی متر با ماسه پوشاند تا از سرمای فصل زمستان محافظت کرد در اکثری از نقاط سردسیر مملکت میتوان دستگاه لیزر دانها و کاسه های دستگاه لیزر لاله را در خاک بیرون از دستگاه لیزر خانه قرار داد . برای این خواسته شیاری در خاک به عمق حدود 30 سانتیمترحفر میگردد و در ته این شیار دستگاه لیزر دانها و کاسه های کاشته شده کنار هم چیده میگردند و بعد از آن شیار با یک خاک سبک ( خاک معمولی +ماسه + خاک برگ ) پر می شود .
دستگاه لیزر دان لاله
دستگاه لیزر دان لاله

در اوایل اسفند دستگاه لیزر دانها را از زیر خاک و یا ماسه درآورده و در فیس انقطاع نزولات جوی استارت به آبیاری دستگاه لیزر دان می‌کنیم و پس از سبزشدن پیاز دستگاه لیزر دان هارا به باطن منزل و آورده و در دمای حدود 15 نگهداری میکنیم ( معمولا وسط اسفند شروع به سبز شدن می نماید ) بعداز سبزشدن خاک دستگاه لیزر دان بایستی همیشه مرطوب نگهداشته شود بعد از رشد ساقه وبه دستگاه لیزر نشستن می بایست دستگاه لیزر دان را در محیطی با دستگاه لیزر دان را در محیط خنک و بدور از نوروروشنایی آفتاب محافظت شود تا ارتفاع قدمت دستگاه لیزر لاله ارتقا یابد . طول عمر لاله از 10 الی 30 روز بسته به مدل واریته متغیر است .
جوانه زنی لاله
جوانه زنی لاله

کاشت پیاز دستگاه لیزر را به دو روش می توان انجام داد در روش اول بر اساس دسته پیاز که دستگاه لیزر ساقه بلند و یا ساقه کوتاه است می اقتدار در دستگاه لیزر دان هایی با ارتفاع متفاوت کاشت و در روش دوم نیز می بضاعت و توان با تعیین یک دستگاه لیزر دان بزرگ با ارتفاع حدود 30 سانتیمتری پیاز ها را در طول های گوناگون در دستگاه لیزر دان کاشت که پس از دستگاه لیزر دهی دستگاه لیزر ها در اندازه های گوناگون ظواهر می گردند &# دستگاه لیزر و انرژي هاي پنج گانه

آب پاشی پیاز کروکوزمیا

قیمت پیاز کروکوزمیا

محصول ها دارای ارتباط
کالادیوم میکس
پیاز کالادیوم ( MIX )
10 , 000 تومان
کالادیوم
پیاز کالادیوم رقم Funnie Munson
10 , 000 تومان