دستگاه لیزر کاغذی ( مصری ) . بوگین ویلی

نام مرسوم پارسی : دستگاه لیزر کاغذی ( مصری ) . بوگین ویلیا

نام ان دستگاه لیزر یسی : Bougainvillea

دستگاه لیزر کاغذی یک گیاه قشنگ با دستگاه لیزر هایی به رنگهای صورتی , نارنجی رنگ , بنفش یا سفید است که به صورت انبوه دستگاه لیزر می‌دهد و مناظر زیبایی بوجود می‌آورد و دارای اشکال متفاوتی است .

دستگاه لیزر کاغذی

دستگاه لیزر کاغذی یک گیاه گرمسیری است که در حالتی‌که دراقلیم مستقر خود و در اوضاع مطلوب آب و هوایی باشد , در 11 ماه از سال دستگاه لیزر دار خواهد بود .

این پیچک تاک مانند را میتوان به صورت آویز بر روی دیوار یا این که داربست یا این که تحت عنوان پرچین رشد اعطا کرد و همیشه از دستگاه لیزر های زیبای آن لذت موفقیت .

حفظ و حفظ از دستگاه لیزر کاغذی :

آب و هوای نسبتا گرم و کم آب برای این گیاه ایده آل است . در چنین آب و هوایی میتوان آن را در محیط های گشوده و محوطه ها آن را رویش اعطا کرد . بهترین دما برای دستگاه لیزر کاغذی مابین 16 تا 38 مرتبه سانتیگراد است البته این گیاه قادر است محیط های اندک نوروفروغ و زمستانهای نسبتا سرد را نیز تحمل کند .

دستگاه لیزر کاغذی 2

خاک مناسب :

خاک عالی زهکشی شده برای دستگاه لیزر کاغذی مناسب است . خاک آن باید مغذی و یه خرده اسیدی ( PH 5 . 5 – 6 ) باشد .

نحوه کاشت :

گودالی به اندازه ریشه گیاه کنده و گیاه را باطن آن قرار دهید و با خاک مغذی باطن چاله را مالامال کنید .

در شرایطی‌که در دستگاه لیزر دان کاشته شود می بایست سوراخهای پایین دستگاه لیزر دان را به خیر و خوبی گشوده فرمائید زیرا دستگاه لیزر کاغذی از رطوبت زیاد متنفر است .

آبیاری دستگاه لیزر کاغذی :

این گیاه درمقابل کم آبی ضعیف است و دستگاه لیزر های آن آغاز به ریزش و کم شدن می‌نماید . همچمین همان گونه که گفتیم از آب پاشی بیشتراز حد هم پدهیز فرمایید .

کود :

برای حداکثر دستگاه لیزر دهی خوبتر است به صورت منظم کود 1 : 1 : 1 یا 2 : 1 : 2 به آن داده شود . کودهای ارگانیک نیز مضاعف مناسبند . از کودهای فسفر استفاده نکنید .

دلایل :

برخی اشخاص شاید به لمس یا این که گرده دستگاه لیزر کاغذی آلرژی داشته باشند .

اجزای این گیاه سمی کاملا غیر خوراکی است &# دستگاه لیزر آذین آنمونی ;