دستگاه لیزر گیاه هوتوینیا کورداتا ( هوتانیا ) با اسم دانش

گیاهی دستگاه لیزر دار از خانواده انگوریان است که مستقر شرق آسیا در کشورهای ژاپن , کره و شمال و شرق چین است .
این مدل در کشور ایران تحت عنوان گیاه زینتی و موچسب دیوارها کاشته می شود و در پاییز برگ‌هایش رنگی شده و زیبایی خاصی به منازل میدهد . در نواحی معتدله و معتدله سرد و به خصوص در تهران اکثر از سایر نقاط کاشته می شود .
گیاه موچسب همان گونه که از نامش پیداست به سطح ها بتنی و سیمانی می چسبد و به خیر و خوبی اینگونه سطح های را پوشش می‌دهد .

موچسب

نور و روشنایی : نیم سایه , نیم افتاب را بر سایر نورها ترجیح میدهد , گیاه را از معرض تابیدن مستقیم افتاب به دور نگه دارید .
دما : دست کم جايگاه حرارت در فصل زمستان ۱۳ جايگاه سانتی گراد سفارش می شود , جايگاه حرارت طبیعی اتاق در فصل تابستان کافی است .
ابیاری : اذن دهید سطح خاک دستگاه لیزر دان در مسافت لا دو ابیاری خشک شود , از ابیاری زیاده از اندازه پرهیز کنید , دو بار ابیاری در هفته در فصل تابستان و هر دو هفته یکبار در زمستان کافی است .

رطوبت : هفته ای دو بار غبارپاشی در زمان سال لازم است , جهت تامین رطوبت پایدار به تحت دستگاه لیزر دانی دارنده سنگریزه اب طولانی تر نمایید , ته دستگاه لیزر دان با اب در تماس نباشد .
تغذیه : در فصول پرورش ( فصل بهار و فصل تابستان ) هر دو هفته یکبار با کودهای شیمیایی منحصر گیاهان زینتی طبق دستور گیاه را تغذیه تصنعی و مصنوعی فرمایید .
گیاه پیچک و چسبنده موچسب
خاک دلخواه : لیمونی و کمپوست
بده بستان دستگاه لیزر دان : هر ساله در بهار زمان ردوبدل دستگاه لیزر دان است . دستگاه لیزر دان را با یک اندازه بزرگتر ردوبدل فرمائید , در شکل سنگین بودن دستگاه لیزر دان و عدم امکان تعویض ان , خاک های سطحی را با خاک جدید و غنی عوض کنید .
موچسب در پاییز
منزه نمودن برگها : غبارپاشی جهت تامین رطوبت برای تمیز شدن برگها کافی است , در صورت رغبت می توانید هر ماه یکبار از مواد براق کننده شیمیایی استفاده کنید .
انتشار : تصاحب کردن قلمه های ساقه در فصل بهار یا تابستان

عکس هایی دیگر از گیاه موچسب :

گیاه پیچک موچسب 1
گیاه پیچک موچسب 1
گیاه پیچک موچسب 2
گیاه پیچک موچسب 2
گیاه پیچک موچسب 3
گیاه پیچک موچسب 3
گیاه پیچک موچسب 4
گیاه پیچک موچسب 4
گیاه پیچک موچسب 5
گیاه پیچک موچسب 5
گیاه پیچک موچسب 6
گیاه پیچک موچسب 6
گیاه پیچک موچسب 7
گیاه پیچک موچسب 7
گیاه پیچک موچسب 8
گیاه پیچک موچسب 8
گیاه پیچک موچسب 9
گیاه پیچک موچسب 9
گیاه پیچک موچسب 10
گیاه پیچک موچسب 10
گیاه پیچک موچسب 11
گیاه پیچک موچسب 11
گیاه پیچک موچسب 12
گیاه پیچک موچسب 12
گیاه پیچک موچسب 13
گیاه پیچک موچسب 13
گیاه پیچک موچسب 14
گیاه پیچک موچسب دستگاه لیزر پامپاس کراس