دستگاه لیزر Cerato

دستگاه لیزر ی است بنفش متمایل به آبی رنگ که اصل آن در هیمالیا و به طور وحشی است . زمان رشد آن فصل‌تابستان بوده و برای کسانی مفید است که اطمینان به تصمیمات خود ندارند و دائم از دیگران نظرخواهی می نمایند و همواره نیازمند به تایید بقیه افراد می باشند . آن ها در ظاهر زیاد ساده و دارای هویت ضعیفی می باشند و تمرکز مقداری دارند .
افراد بعداز استفاده از دستگاه لیزر Cerato فراوان مشتاق به یادگیری و کنجکاوی می گردند و بضاعت جمع‌آوری اطلاعات , سازماندهی و سود از آن ها را به دست می‌آورند . همچنین خود را پذیرفته و به خویشتن اعتماد می‌کنند و در تصمیمات‌شان پایدار می مانند .
دستگاه لیزر Pine
برای کسانی به فعالیت می‌رود که اکثر زمان ها شم گناه و خویش را سرزنش می کنند , درونگرا هستند , بیشتر به محدودیت‌ها دقت دارند تا توانایی‌های‌شان , همواره خود را با تصورات منفی تخریب می‌کنند و حس بی‌ارزشی و ذیل دست بودن دارند .
دستگاه لیزر Holly
برای افرادی اثر گذار است که شم حسادت و کینه توزی و عناد در همه سطح های دارند , همیشه ناراضی و کلافه و دستگاه لیزر ایه مند می باشند , منفی و مشکوک به همه چیز نگاه میکنند , دائم دیگرافراد را درون خود تحقیر می‌نمایند , همیشه عصبانی , بدخلق و بدخو می باشند .
دستگاه لیزر Beech
برای افرادی مناسب است که رفتار و خط مش منتقدانه , متکبرانه و خودبین دارا‌هستند و نمی‌توانند لحاظ سایرافراد را تحمل نمایند . آن‌ها همیشه بر مسند قضاوت نسبت به سایرافراد نشسته و صرفا خطاهای دیگر افراد را می‌بینند و از دیدن نتایج مثبت ناتوانند . همینطور دارنده اصول مشخص و معلوم , اثبات و کوته‌نظرانه و رفتارهای کم آب و دور از شوخی هستند , قصد به گوشه گیری دارا‌هستند , شیوه صحبت زدن‌شان به صورت والد سختگیر است و وضعیت سخنرانی دارااست و دوست دارا‌هستند بر بقیه افراد غالب و مسلط باشند . این اشخاص با منفعت از دستگاه لیزر «Beech» بضاعت و توان ادراک الگوهای رفتاری و انفرادی دیگران را پیدا می نمایند و اشخاصی صبور و شکیبا می گردند .
دستگاه لیزر اشکال دستگاه لیزر های آپارتمانی , کاکتوس و بقیه دستگاه لیزر ها
منحصربه‌فرد کسانی است که دائم هراس و نگرانی برای اشخاص دیگر دارا‌هستند , نگران خلل ها بقیه افراد هستند دایم از سایر مراقبت و مراقبت می نمایند , بیشتراز حد فداکار و قربانی می‌باشند و دایم فکر‌می‌کنند در‌صورتی‌که دیر اقدام کنند , احتمال دارد حادثه بدی برای یکی از اشخاص خانواده‌شان بیفتد .
آنها دایم اتفاقات وحشتناکی را که شاید برای دیگرافراد رخ دهد , تصور می‌کنند . به بچه‌ها مرتب هشدار می‌دهند که مواظب باشند . در صورتی‌که مادرند , مادرانی نگران و همیشه دلواپس فرزندان خویش هستند و شخصیت فراوان وابسته‌ای دارا هستند , این اشخاص بعد از منفعت دستگاه لیزر Red chestnut توانایی‌های زیر را پیدا می‌کنند :
در شرایط دشوار توانایی ساخت ذهن ها مثبت , امنیت , تندرستی , تن درستی و شهامت در دیگران

بضاعت و توان هدایت و تاثیر مثبت برای سایرافراد از شیوه بدور و نزدیک
محافظت خونسردی در مورد ها واجب و مراقبت موقعیت فیزیکی و فکری
معاش آنلاین