روش دستگاه لیزر شیپوری

دستگاه لیزر شیپوری
Calla lily , arum lily
از جنس zantedeschia و از خانواده دستگاه لیزر شیپوریان araceae و مستقر نواحی جنوبی افریقا است .
گیاهی نصفه علفی و خزان دار و نصفه همیشه سبز و دستگاه لیزر دار است . برگ ها در اولِ رویش سبز میباشند و بعد از مدتی لکه های سپید رنگی بر روی پهنه برگ مشاهده می شود .
دستگاه لیزر آذین رنگ زرد گیاه دربرگیرنده دستگاه لیزر های نر و ماده است که دربین برگ واره های رنگارنگ آن , spoth , جای دارد . ( تصویر سمت راست اواسط ) برگواره ها به رنگ های سفید , زرد , قرمز , صورتی , ارغوانی و دورنگ می‌باشند .
این گیاه به محیطی خنک و مرطوب نیاز داراست و در فصل گرم و کم آب فصل تابستان به زمانه خواب و استراحت فرومی رود . اما این مساله اثبات و همیشگی نیست و چگونگی دریافت آب و بی آبی کشیدن گیاه تعیین کننده دارای اهمیت دوران استراحت آن است . رتبه حرارت و دمای محیط هیچ نقشی در آستانه دوران استراحت گیاه ندارد . بنابراین در شرایطی‌که گیاه را در تابستان بخوبی آب پاشی کرده و در طی پاییز و فصل زمستان آب پاشی را کاهش دهیم , بازه زمانی استراحت گیاه را از فصل تابستان به فصل‌زمستان تغییر و تحول داده ایم . با طی شدن دوران پرورش و نزدیک شدن به مقطع استراحت , برگ های گیاه زرد شده و آب پاشی کاهش مییابد . با خشکیدن کامل برگ ها باید آبیاری را تماما متوقف کرده و خاک را فقط به اندازه ای که خشک نشود , آبیاری کنید . هر قدر هوا سردتر باشد , بایستی آب پاشی را کمتر و هر قدر هوا گرم خیس باشد , آبیاری را اکثر نمایید . اطراف سرد و مرطوب یکی از دلایل پوسیدگی ریزونم و ریشه است .
همه برگ های خشکیده را از سطح خاک غیروابسته کنید . ( تصویر وسط سطر ذیل ( در زمان استراحت گیاه می توانایی دستگاه لیزر دان را ردوبدل و ریزوم ( ساقه زیرزمینی ) راتقسیم کرد .

درصورتی که آبیاری گیاه ادامه یابد و گیاه کم آبی نکشد , به مقطع استراحت فرونمی رود و شرایط همیشه سبز در تمام ارتفاع سال خواهد داشت .
بعد از طی روزگار استراحت و با دریافت آب کافی و مناسب , گیاه دوباره رشد خود را از بخش های زیرزمینی مقدمه می نماید . ولی آب را بایستی به تدریج و با افزایش رویش گیاه , ارتقاء داد . استعمال از حجم فراوان آب در اوایل استارت عمل ریزوم و رویش برگ های جوان , یکی‌از دلایل ارتقاء مقدار پوسیدگی ریزوم وریشه , بوسیله قارچ در ۶ هفته اولیه استارت عمل ریزوم است .
در زمانه استراحت گیاه می توان ریزوم ها را از خاک درآورد و در دمای خنک و کم آب حدود ۴ تا ۱۰ مرتبه به بازه ۱۰ تا ۱۲ هفته نگه داشت . این عمل به برطرف شدن نیاز استراحت ریزوم ها و برانگیختگی جوانه های دستگاه لیزر و دستگاه لیزر دهی خوب تر در طی فصل پرورش آتی یاری خواهد کرد &# ذر دستگاه لیزر منداب ;