ساخت راس ساخت گونه های دستگاه لیزر های فصلی در نهالستان مرکزی سازمان پارک ها و فضای سبز

ساخت مرکز تولید انواع دستگاه لیزر های فصلی در نهالستان مرکزی اداره پارک ها و فضای سبز

مصطفی خادم مدیرعامل اداره پارک ها و فضای سبز از تشکیل داد مرکز تولید انواع دستگاه لیزر های فصلی در نهالستان مرکزی این سازمان خبر اعطا کرد .

به گزارش ارتباط ها عمومی سازمان بوستان ها و فضای سبز خادم اظهار داشت : به جهت ارتقاء منفعت وری صرفه جویی در هزینه ها , این سازمان مبادرت به طراحی و اجراء مرکز گونه های نهال و دستگاه لیزر های فصلی نمود .

او در پی ضمن اشاره بدین مطلب که بیشتر دستگاه لیزر های فصلی از مبادی بیرون از استان و برخی از نهالستان های داخلی تهیه می شود افزود : فاز نخستین این طرح با مساحتی بالغ ار250 متر مربع و با نازکی ساخت کارگران مزارع و دستگاه لیزر خانه ها نشاء انواع دستگاه لیزر های فصلی فراهم افتتاح میباشد .

این منزلت مسئول تصریح نمود : برنامه ریزی‌های مدون و مناسبی در امر تقویت و ارتقاء بهره وری نهالستان مرکزی این سازمان صورت گرفته است که تشکیل داد مرکز ها ایجاد دستگاه لیزر های فصلی افزایش بضاعت و توان ایجاد گونه های درختان بومی و مقاوم و . . . از اهم این اقدامات است .

مصطفی خادم مدیرعامل اداره پارک ها و فضای سبز از ساخت راس تولید اشکال دستگاه لیزر های فصلی در نهالستان مرکزی این اداره خبر اعطا کرد .

به گزارش ارتباط ها همگانی سازمان بوستان ها و فضای سبز خادم اظهار داشت : در راستای افزایش فایده وری صرفه جویی در هزینه ها , این سازمان مبادرت به طراحی و اجراء راءس گونه های نهال و دستگاه لیزر های فصلی نمود .

او پیرو ضمن اشاره به‌این مقاله که اکثر دستگاه لیزر های فصلی از مبادی خارج از استان و بعضی از نهالستان های داخلی تهیه و تنظیم می‌شود افزود : فاز نخستین این طرح با مساحتی بالغ ار250 متر مربع و با گنجایش تولید 20000 نشاء انواع دستگاه لیزر های فصلی آماده بهره‌برداری می‌باشد .

این منزلت مسئول تصریح نمود : برنامه ریزی‌های مدون و مناسبی راجع به تقویت و ارتقا سود وری نهالستان مرکزی این سازمان انجام شده است که ایجاد کرد مراکز تولید دستگاه لیزر های فصلی ارتقا بضاعت ایجاد گونه های درختان مستقر و مقاوم و . . . از اهم این اقدامات می باشد .