ستاره ای الوان پا کوتاه S1 ( سلطان اشرفی

( راستی ما در مرزو بوم خودمون چقدر ازین دانشجوها و تجهیزات و مزارع و نور و روشنایی کافی داریم برای این کار ها ؟!؟! )

دستورها حتمی :

ستاره ای
ستاره ای

برای کاشت در سینی نشا , میتوان در بهار بذر این گیاه را در باطن دستگاه لیزر خانه یا این که شاسی سرد در باطن سینی های کشت کاشت . برای این فعالیت از خاک کوکوپیت همراه پرلیت استفاده می کنید . مقدمه خاک را با دیازینون و کاپتان یا کاربندازیم , ضدعفونی کرده بعد از آن هر بذر را داخل هر سلول بکارید . این طرز سبب ارتقا راندمان سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . پس از چهار صفحه شدن از درون سلول بیرون شده و به باطن دستگاه لیزر دان 6 منتقل می‌شود و تا فرصت انتقال به زمین حیاتی سه سایز دستگاه لیزر دان عوض می کنند . تا برای عید پیش رس شده و به دستگاه لیزر بروند .

ستاره ای
ستاره ای
دستگاه لیزر
ابتدا کود کن دستگاه لیزر د رها شونده در صورت رغبت در فصل زمستان به خاک خود طولانی تر فرمائید تا در زمان فصل رشد نیازهای کودی این گیاه برطرف بگردد . . در منزل پس از رفع سرمای بهاره , پاره ای ماسه یا این که خاک نباتی به خاک اضافه نمایید و زمین را ب دستگاه لیزر ه خیر و خوبی بیل زده و با پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , تمام محل کاشت را با سم دیازینون و قارچکش برای توقف از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی نمایید . این محصول برای م دستگاه لیزر ساحت 5 متر مربع تولید شده است , تمام بذر را روی زمین پاشیده و در انتها یک لایه نازک کود گاوی سرند شده روی خاک الک نمایید . در نوبت نخستین صبح ها به صورت روزمره با آبپاش زمین را طوری آب پاشی فرمائید که کود الک شده دستگاه لیزر جابجا نشده و در سود بذر جابجا نشود , که در غیر این صورت بذر جوانه نخواهد زد . بسته به بذر کاشته شد لا 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , و دراین فرصت برای توقف از غلط دریافت کردن نشا سبز شده با علو دستگاه لیزر فه ی هرز از علف کشی خودداری کنید . بعد از 4 کاغذ شدن نشا , اقدام به علف کشی کرده و توجه بفرمایید که با علف کش های عمومی سمپاشی نکنید . به مرور شاهد یک باغچه ی قشنگ و پر دستگاه لیزر خواهید بود .
دستگاه لیزر
ستاره ای دستگاه لیزر
ستاره ای


محصولات دارای ربط
کلم زینتی قرمز رنگ
بذر کلم زینتی قرمز‌رنگ F1
5 , 000 تومان
شمعدانی سفید
بذر شمعدانی F1 رقم دستگاه لیزر پیچ اناری
8 , 000 تومان
موریک استار
بذر شمعدانی f1 رقم MAVERICK