سه سایز دستگاه لیزر دان

دستگاه لیزر دهی بنفشه از اواخر زمستان یا اوایل فصل بهار شروع میشود . نوعی از آن که به بنفشه چهار فصل دارای اسم و رسم است در تمام سال دستگاه لیزر میدهد ولی دستگاه لیزر ریزان ( اوج دستگاه لیزر دهی ) آن در فصل بهار و پائیز است . در Violetها , دستگاه لیزر دهی تحت تأثیر دما و ارتفاع روز قرار میگیرد . این دسته درتابستان ( دمای بالا و طول روز بلند ) رشد خیر و خوبی داشته و در پائیز شروع به دستگاه لیزر دهی می کنند . در Violaو Pansyروزهای بلند تعداد دستگاه لیزر را ارتقا میدهد اما درین وضعیت طول دربین گره ها هم بسیار می گردد . در شرایط روز کوتاه , ساقه ها کوتاه و قادر میگردند . هیچ خواب مشخصی در آن‌ها دیده نشده است . Pansyهادر طول سال می توانند دستگاه لیزر بدهند . اما دماهای بالای فصل‌تابستان میتواند به عنوان یک ادله محدودکننده سبب کاهش رویش گیاه شود .

برای کاشت در سینی نشا , میتوان در اوایل فصل بهار بذر این گیاه را در داخل دستگاه لیزر خانه یا این که شاسی سرد در درون سینی های کشت کاشت . برای این عمل از خاک کوکوپیت هم پا پرلیت استفاده می‌کنید . در آغاز خاک را با دیازینون و کاپتان یا این که کاربندازیم , ضدعفونی کرده سپس هر بذر را درون هر سلول بکارید . این روش منجر ارتقا راندمان سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . بعداز چهار برگه شدن از درون سلول بیرون شده و به باطن دستگاه لیزر دان 6 منتقل می گردد و تا روزگار انتقال به زمین اساسی عوض می نمایند . تا برای عید پیش رس شده و به دستگاه لیزر بروند .
ابتدا کود کند رها شونده در صورت رغبت در فصل زمستان به خاک خویش بیش تر نمایید تا در طول فصل پرورش نیازهای کودی این گیاه برطرف بگردد . . در خانه پس از رفع سرمای بهاره , کمی ماسه یا این که خاک نباتی به خاک بیش تر فرمائید و زمین را به خوبی بیل زده و با پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , تمام محل کاشت را با سم دیازینون و قارچکش برای جلوگیری از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی فرمایید . این محصول برای مساحت 5 متر مربع ساخت شده‌است , تمام بذر را روی زمین پاشیده و در آخر یک لایه نازک کود گاوی سرند شده روی خاک الک نمائید . در نوبت اولیه صبح ها به طور روزمره با آبپاش زمین را طوری آب پاشی نمائید که کود الک شده جابجا نشده و در فیض بذر جابجا نشود , که در غیر این چهره بذر جوانه نخواهد زد . بسته به بذر کاشته شد فی مابین 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , و دراین عصر برای توقف از اشتباه به چنگ آوردن نشا سبز شده با علوفه ی هرز از علف کشی پرهیز کنید . بعد از 4 کاغذ شدن نشا , اقدام به علف کشی کرده و دقت بفرمایید که با علف کش های عمومی سمپاشی نکنید . به مرور شاهد یک باغچه ی قشنگ و پر دستگاه لیزر خواهید بود &# فروش دستگاه لیزر نخل لاتانیا ;