شرایط مراقبت دستگاه لیزر آ دستگاه لیزر ونما از خانواده آراسه…

آ دستگاه لیزر ونما گیاه مضاعف زیبایی است با برگ های ابلق , از خانواده آراسه . ساقه ها کوتاه و برگ های خارج آمده از غلاف , نیزه ای صورت و خم شده به طرف ذیل با طول ۱۲ تا ۱۵ سانتیمتر ( که گاه تا ۲۰ سانتیمتر نیز می رسند ) ; مقاومت خیر و خوبی در قبال سایه و بی آبی دارااست .

آ دستگاه لیزر ونما نزدیک به چهل گونه گیاه علفى در هند و مالزى دارااست که برخى از آنها به خیال و خاطر داشتن برگ هاى ابلق به عنوان گیاه زینتى در دستگاه لیزر خانه ها نگهدارى مى شوند .

همه گیرترین آنان دو دسته A . PICTA و A . TREUBII است . «آ دستگاه لیزر ونما پیکتا» از مالزى آورده شده و داراى برگ هایى به رنگ سبز تیره با لکه هاى سپید به موازات رگبرگ هاى فرعى است . البته «آ دستگاه لیزر ونما تروبى» که از جزیره‌ها سلب آورده شده گیاه زیباترى با برگ هاى کشیده و مقاوم به رنگ سبز واضح با لکه هاى خاکسترى مایل به نقره اى است و در باغچه هاى آپارتمانى جلوه خاصى داراست .

در‌حالتی که که برهه زمانی درازی از آن مراقبت شود فقط یک میوه خواهد اعطا کرد .
گیاه فراوان زیبایی است با برگ های ابلق , از خانواده آراسه . ساقه ها کوتاه و برگ های بیرون آمده از غلاف , نیزه ای صورت و خم شده به طرف پایین با طول ۱۲ تا ۱۵ سانتیمتر ( که گاه تا ۲۰ سانتیمتر هم می رسند ) ; مقاومت خیر و خوبی در قبال سایه و بی آبی داراست .

آ دستگاه لیزر ونما در حدود چهل جور گیاه علفى در هند و مالزى دارد که برخى از آن ها به خیال و خاطر داشتن برگ هاى ابلق به عنوان گیاه زینتى در دستگاه لیزر خانه ها نگهدارى مى شوند .

نیازها
نور و روشنایی :

به نور و روشنایی کافی احتیاج داراست , از آفتاب مستقیم بیزار است و تقریباً در تمامی جای سوئیت که یه خرده دستگاه ایران روتک لیزر داشته باشد میماند .

دما :

در فصل زمستان باید در درون خانه محافظت شود ; حداقل دماى قابل تحمل این گیاه تا ۱۵ – ۱۰ جايگاه سانتیگراد است . در فصل زمستان که رشد گیاه کندتر می‌شود باید آب آن را تقلیل اعطا کرد و از نگهداری گیاه در حوالی شوفاژ یا این که بخاری پرهیز نمود .