فروش درختچه ماگنولیا زمستانه دستگاه لیزر

درختچه در دست گرفتن و ممنوعیت ها دستگاه لیزر ( مگنولیا ) زمستانه ( استکانی , لاله ای ) با اسم علمی : Magnolia soulangiana
درختچه ماگنولیا زمستانه بنفش ( ارتفاع 1 متر ) 28 , 000 تومان
تماس بگیرید
درختچه ماگنولیا زمستانه سپید ( ارتفاع 1 متر )
تماس حاصل نمایید
درختچه ماگنولیا زمستانه بنفش ( طول 2 . 5 متر )
تماس بگیرید
درختچه ماگنولیا زمستانه سفید ( ارتفاع 2 . 5 متر )

1
بیش تر به سبد خرید
تولیدات مشابه
فروش درختچه ( پیوندی ) قضیه
فروش درختچه ( پیوندی ) مورد
140 , 000 تومان
فروش درختچه افرا مجنون قرمز‌رنگ ( مینیاتور )
فروش درختچه افرا مجنون قرمز ( مینیاتور )
تومان
درختچه افرا قرمز رنگ ایستاده ( ژاپنی )
درختچه افرا قرمز‌رنگ ایستاده ( ژاپنی )
45 , 000 تومان
فروش درختچه کاملیا
فروش درختچه کاملیا
12 , 000 تومان
فروش گیاه آگاو
فروش گیاه آگاو
35 , 000 تومان
فروش گیاه نخل سیکاس
فروش گیاه نخل سیکاس
30 , 000 تومان
فروش گیاه تاکسوس لوله ای
فروش گیاه تاکسوس لوله ای
30 , 000 تومان
فروش درختچه فوتونیا ( سه رنگ )
فروش درختچه فوتونیا ( سه رنگ )
10 , 000 تومان
فروش درختچه نا امیدی هلندی
فروش درختچه نا امیدی هلندی
8 , 000 تومان
فروش درختچه ( پیوندی ) موضوع
فروش درختچه ( پیوندی ) زمینه
140 , 000 تومان
فروش درختچه افرا مجنون قرمز ( مینیاتور )
فروش درختچه افرا مجنون قرمز رنگ ( مینیاتور )
تومان
درختچه افرا قرمز‌رنگ ایستاده ( ژاپنی )
درختچه افرا قرمز‌رنگ ایستاده ( ژاپنی )
45 , 000 تومان

فروش درختچه کاملیا
فروش درختچه کاملیا
12 , 000 تومان
فروش گیاه آگاو
فروش گیاه آگاو
35 , 000 تومان
فروش گیاه نخل سیکاس
فروش گیاه نخل سیکاس
30 , 000 تومان
فروش تیم درختان و درختچه های فضای سبز و تنومند
تعریف محصولبرچسب هانظرات
نام فارسی : ماگنولیا زمستانه , مگنولیا استکانی , مگنولیا لاله ای

اسم ان دستگاه لیزر یسی : Saucer magnolia

اسم علمی : Magnolia soulangiana

خانواده : Magnoliaceae

این گونه ماگنولیا خزان دار بوده و در اواخر زمستان ساخت دستگاه لیزر های درشت و قشنگی می نماید . دستگاه لیزر ها به رنگ سپید تا قرمز رنگ مشاهده میشود و قبلی از برگ ها باز می شوند .

ماگنولیا بنفش

ماگنولیا زمستانه بنفش در زمان دستگاه لیزر دهی ( اسفند و فروددین ماه )

در اوایل فصل بهار در شکل وقوع سرمای دیررس دستگاه لیزر ها ممکن است در اثر سوزوسرما ضرر و زیان ببینند بدین خیال و خاطر بهتر است در حوزه‌ کاشت این مسئله مد نظر قرار گیرد . در فصل زمستان برگ ها خزان می نمایند و تنه و شاخه های برهنه خاکستری نمایان میشوند .

مگنولیا سپید

مگنولیا زمستانه سپید

ریشه های ماگنولیا نزدیک تراز خاک است و در هنگام فعالیت کردن در زسر درخت باسد مواظب ریشه ای سطحی بود تا در اثر عملیات کاشت ضرروزیان نبیند . علاوه بر این ریشه های این گیاه به انتقال کمی اصلی بوده و لازم است هنگام کاشت گیاه به صورت دستگاه لیزر دانی و یا این که کیسه ای منقل شود . از این گیاه می توان در نقاط تاکیدی داخل چمن کاری ها به خیر استفده کرد و یا این که در ادغام با بقیه درختچه های دستگاه لیزر دار بهاره آن را کاشت . در شکل تعیین هرس دلخواه این گیاه به طور درختچه یک‌سری تنه ای هم قابل پرورش است .

غنچه مگنولیا سفید

ازیاد و نشر :

ازدیاد بذری ماگنولیا زمستانه شبیه ماگنولیا ی تابستانه است . قلمه های علفی ماگنولیا زمستانه که در آخرها فصل بهار تنظیم میگردند به راحتی ریشه دار میشوند . علی الخصوص اگر ته قلمه ها با هورمون IBA تیمار شود . خوابانیدن کپه ای راه و روش دیگر برای نشر این دسته ماگنولیا است .

بذر ماگنولیا زمستانه

عکس هایی دیگر از ماگنولیا زمستانه ( استکانی ) :