فقدان مواد مغذی دستگاه لیزر

دستگاه های لیزر برهان مرسوم رنگ زرد شدن برگ گیاهان تغذیه نا مناسب آن‌ها است . گیاهان علاوه بر هیدروژن , کربن , و اکسیژن به بیش تر از ۱۲ عنصر معدنی مغذی نیز نیاز دارا‌هستند . که همه این عناصر بایستی از طریق ریشه ها جذب گیاه بشوند . تست خاکل دستگاه لیزر بهترین روش برای پی بردن این موضوع است که آیا خاک گیاه تان دارنده این عناصر مغذی میباشند یا خیر , این درحالی است که با یک نگاه بی آلایش هم می شود به وجود و یا این که عدم وجود این عناصر در خاک گیاه پی برد . خاک گیا دستگاه لیزر هانی که دارای عنصرها مغذی نباشند در اغلب موردها با زرد شدن برگ ها این نبود را نمایان می کنند . این آرم خیلی راحت برای آشنایی خاک مطلوب برای گیاهان شما است .
دستگاه لیزر
در بر دستگاه لیزر خی از موردها چشم شده‌است که کم دستگاه لیزر
دستگاه لیزر دستگاه لیزر
بود موا دستگاه لیزر د مغذی در برگ های کهنه عمده نمایان می‌شود تا برگ های جدید جوانه زده . این چنین حالتی در گیاهان وضعیت موبایلی نامیده می گردد , این بدان مفهوم است که گیاهان مواد پرخاصیت را در شکل نیاز از برگی به برگ دیگر دستگاه لیزر منت دستگاه لیزر قل می کنند . هنگامی که گیاهی با فقدان مواد مغذی به همراه نبود دریافت نیتروژن روبه رو میشود با دریافت کردن مواد مفید برگ های قدیمی به پرورش خود ادامه ارائه میکنند ( البته این کار تا مدت کوتاهی می‌تواند جوابگوی گی دستگاه لیزر

لاه برای رویش باشد ) برگ هایی که نیتروژن خود را از دست می دهند , زردتر می شوند و این در حالی است که برگ های جدید دارای رنگ سبز و شادی هستن دستگاه لیزر د . با این وجود وجود مواد غیر بی واسطه مثل آهن در برگ های کهنه دستگاه لیزر باقی می‌مانند , در‌حالتی که یک گیاه خالی از عنصر آهن شود , در برگ های نو شرایط کلروز به وجود میاید . در صورتی‌که که برگ های نو زودتر از سایر برگ های گیاه سبز می گردند . به جز نیتروژن , گیاه به مواد غذایی دیگر هم چ دستگاه لیزر ون ; فسفر , پتاسیم , منیزیم و نیکل نیاز دارد . همینطور آهن , کلسیم , گوگرد , بور , مس , منگنز و روی هم از به شکل مایع می بایست به گیاه رسانده شود . دستگاه لیزر دستگاه لیزر دستگاه لیزر