معرفی دستگاه لیزر گیاه ازالیا

نام علمی : Azalea

اسم همگانی : آزالیا یا آزاله ( خرزهره هندی )

خانواده &# دستگاه لیزر ماگنولیا ستاره ای ( Rhododendron )

دستگاه لیزر آزالیا فروش دستگاه لیزر آزالیا


آزاليا گياهي بوته اي و قسمتی از خانواده روداندرونها ( Rhododendron ) است . گياهي است هميشه سبز و يا خزان دار كه در واريته هاي مختلفي ديده مي شود . اين گياه در خاكهاي اسيدي ( 4 . 5 – 6 ) و غني از مواد آلي یاور با زهكشي مناسب , رویش مي كند . خاك هاي پيت ماس بهترين خاك براي رشد آزاليا بوده و يا مي توانایی از ضايعات چاي براي توليد خاك مورد نياز آزاليا بهره نمود .

در فصلهایی که هوای نامساعد دارند آزالیا های پیشرس دستگاه لیزر برگ های خودر را چه ساده و چه مضاعف با رنگ های تند و با طراوت به سناریو می‌گذارند .

اکنون 50 گونه آزالیای هندی وجود دارد که دستگاه لیزر دادن آن ها از مردادماه در گونه های پیشرس مثل آزالیای پتریک و تا اردیبهشت ماه راجع به دیر دستگاه لیزر ها مانند آزالیای هگس و آزالیای ویولاسه آ و آزالیا ارنست تیه رز ادامه مییابد .

آزالیا های دستگاه لیزر خانه ای عموما از مدل آزالیای سیمسی که زادگاهش منطقه سی چوآن در چین مرکزی است گرفته شده‌است و از این نوع هنوز قابلیت بدست آوردن واریته های جدید با رنگهای نو وجود دارد . درصورتی که مکررا دیده شده‌است از یک نوع با رنگ قرمز ناگهان شاخه ای تازه با دستگاه لیزر های سپید یا قرمز که شالوده یک واریته نو می‌تواند باشد به وجود آمده است . این گونه جهش ها چه شاخه ای چه ریشه ای موجب شده است که طی پنجاه سال صرفا از گونه آزالیا ورداینه آنا قریب به 30 واریته تازه بدست آید .

فروش دستگاه لیزر آزالیا

رشد آزالیا بسته به مقدار پایه نهال و بزرگی و کوچکی آن دو یا سه سال ارتفاع می‌کشد . این گیاه در ابتدا در خاک ساده پرورش مییابد و آنگاه آن‌ها را در دستگاه لیزر دانهایی که مخلوطی از خاک برگ و سوزنک های کاج و خزه دارد می‌کارند و در محیط گرم مثلا نزدیک رادیاتور ها قرار میدهند . انواع پیشرس آزالیا باید در دمایی معادل 18 درجه سانتیگراد نگهداری شود . در حالی که انواع ازالیای دیر دستگاه لیزر را میتوان در دمای کمتری نگه داشت .

بنابر فراوانی و جلوه دستگاه لیزر ها و طراوت و تنوع دستگاه لیزر برگ ها آزالیا ها نیاز به توجه در مراقبت بیشتری دارند . آزالیای ژاپنی AZALEE Japonaise از دسته ابوستا وارژاپنیکا گرفته شده‌است و به اسم کاروم خوانده میگردند . تفاوت آن با گونه های اشکال هندی در آن است که هیکل آن ها درشت تر و دستگاه لیزر ها و برگهای آن ظریفتر است لیکن تعداد دستگاه لیزر ها بیشتر و به رنگهای سرخ و بنفش زنده مرتب است .