معرفی دستگاه لیزر گیاه ازالیا

نام علمی : Azalea

اسم مرسوم : آزالیا یا آزاله ( خرزهره هندی )


خانواده &# دستگاه لیزر های زینتی , علت رواج مسمومیت های گیاهی ( Rhododendron )

دستگاه لیزر آزالیا فروش دستگاه لیزر آزالیا

آزاليا گياهي بوته اي و قسمتی از خانواده روداندرونها ( Rhododendron ) است . گياهي است هميشه سبز و يا خزان دار كه در واريته هاي مختلفي ديده مي شود . اين گياه در خاكهاي اسيدي ( 4 . 5 – 6 ) و غني از مواد آلي یاور با زهكشي مطلوب , رویش مي كند . خاك هاي پيت ماس بهترين خاك براي رویش آزاليا بوده و يا مي توان از ضايعات چاي براي توليد خاك مورد نياز آزاليا بهره نمود .

در فصلهایی که هوای نامساعد دارند آزالیا های پیشرس دستگاه لیزر برگ های خودر را چه ساده و چه مضاعف با رنگ های تند و با طراوت به اکران می گذارند .

درحال حاضر 50 مدل آزالیای هندی موجود است که دستگاه لیزر دادن آن‌ها از مردادماه در گونه های پیشرس نظیر آزالیای پتریک و تا اردیبهشت ماه درخصوص دیر دستگاه لیزر ها مثل آزالیای هگس و آزالیای ویولاسه آ و آزالیا ارنست تیه رز ادامه مییابد .

آزالیا های دستگاه لیزر خانه ای عموما از جور آزالیای سیمسی که زادگاهش ناحیه سی چوآن در چین مرکزی است گرفته شده است و از این مدل هنوز قابلیت بدست آوردن واریته های نو با رنگهای نو موجود هست . چنانچه مکررا دیده شده‌است از یک مدل با رنگ قرمز رنگ ناگهان شاخه ای جدید با دستگاه لیزر های سفید یا این که قرمز که مبنا یک واریته نو می تواند باشد بوجود آمده است . این جور جهش ها چه شاخه ای چه ریشه ای موجب شده است که طی پنجاه سال فقط از دسته آزالیا ورداینه آنا قریب به 30 واریته نو بدست آید .

فروش دستگاه لیزر آزالیا

رشد آزالیا بسته به مقدار مبنا نهال و بزرگی و کوچکی آن دو یا این که سه سال ارتفاع می کشد . این گیاه در صدر در خاک ساده رویش می‌یابد و سپس آنان‌را در دستگاه لیزر دانهایی که مخلوطی از خاک برگ و سوزنک های کاج و خزه دارااست میکارند و در دور و اطراف گرم برای مثال نزدیک رادیاتور ها قرار میدهند . گونه های پیشرس آزالیا بایستی در دمایی معادل 18 مرتبه سانتیگراد حفظ شود . در حالی که انواع ازالیای دیر دستگاه لیزر را میتوان در دمای کمتری نگه داشت .

بنابر فراوانی و جلوه دستگاه لیزر ها و تازگی و تنوع دستگاه لیزر برگ ها آزالیا ها نیاز به توجه در مراقبت بیشتری دارند . آزالیای ژاپنی AZALEE Japonaise از دسته ابوستا وارژاپنیکا گرفته شده‌است و به نام کاروم خوانده می‌شوند . تفاوت آن با اشکال انواع هندی در آن است که هیکل آنان درشت تر و دستگاه لیزر ها و برگهای آن ظریفتر است لیکن تعداد دستگاه لیزر ها بیش تر و به رنگهای سرخ و بنفش زنده تروتمیز است .