نگهداری و پرورش دستگاه لیزر و گیاهان زینتی – لیلیوم ( سوسن )

اکنون در حدود پنج هزار سال از کاشت لیلیوم ( دستگاه لیزر سوسن ) می‌گذره . زیبایی لیلیوم غیر قابل انکاره . لیلیوم دستگاه لیزر ی‌ است با گستردگی فراوان , و تمرکز اضافه در ناحیه معتدل شمالی و با تنوع بیش تر از ۱۰۰ نوع . گونه‌های هیبیرد آن تنوع بیشتری دارا هستند . لیلیوم‌ها دارای پیاز نسبتا بزرگی‌ می باشند و از آن پرورش میکنند , دستگاه لیزر هایی زیبا که مستلزم توجه ویژه می‌باشند . دستگاه لیزر و دستگاه لیزر دون دوستدار سلامتی‌ و دستگاه لیزر و گیاه – لیلیوم یا دستگاه لیزر سوسن
طریقه کشت :
پیاز را در فصل پاییز بکارید . گودالی به عمق ۲ تا ۳ برابر ارتفاع پیاز کنده و پیاز را در آن قرار دهید به طوری که نوک پیاز صعودی باشد . سپس روی آنرا با خاک بپوشانید . قرار دادن پیاز در عمق مضاعف سبب محکم شدن گیاه در خاک می گردد , و نیاز به استفاده از مبنا را از بین میبرد . لطفا به خاطر داشته باشید که در بخش ها گرمسیر مطلقا نیاز سرمایی پیاز را تامین کنید .
لیلیوم احتیاج به ۶ تا ۸ ساعت نوروروشنایی در روز دارد . خوبتر است ریشه‌ها را به کمک گیاهان کوتاه از خشک شدن نگهداری نمایید . در شکل عدم وصال فروغ کافی‌ , بوته‌ها بلند خواهند شد , و دستگاه لیزر دهی‌ کاهش خواهد یافت . همینطور ممکن است برگ‌های پایینی گیاه زردرنگ شوند . ارتفاع روز تاثیر زیای در دستگاه لیزر دهی ندارد , ولی‌ در روز‌های بلند گیاه بلندتر و درشت تر میگردد .
خاک زیاد مرطوب و باتلاقی موجب پوسیدن پیاز میشود . بنابرین خاک ذه کشی‌ شده برای آنها فراوان دلخواه است . لطفا مطمئن شوید که دستگاه لیزر دان باعث تلنبار شدن آب نشوند .
بسیاری از گونه‌های لیلیوم خاک کمی‌ اسیدی را ترجیح میدهند . البته به خاطره داشته باشیم که برخی‌ از گونه‌ها تحمل خاک اسیدی را ندارند و برعکس , خاک قلیایی را ترجیح میدهند ( نظیر دستگاه لیزر تهران )
مناسب‌ترین خاک برای آن‌ها خاک غنی و سرشار از مواد ارگانیک است .
می توانید پیاز‌ها را در فاصلهٔ حدود ۳ برابر قطر پیاز بکارید . آن‌گاه به خوبی‌ آن ها را آب پاشی فرمایید .
دستگاه لیزر و دستگاه لیزر دون دوستدار سلامتی‌ و دستگاه لیزر و گیاه – لیلیوم یا دستگاه لیزر سوسننگهداری :
در عصر پرورش , لیلیوم را به خوبی‌ آب پاشی نمائید و در بازه‌های دو هفته آن‌ها را کود پاشی فرمایید .
در زمستان پیاز‌ها را مرطوب نگاه دارید .
هر بهار یک لایه نازک کمپوست بر روی آنان بپاشید و بر روی آن یک لایه مالچ اضافه کند .
دستگاه لیزر های بلند را با کمک سرپرست سفت فرمائید .
بعد از پلاسیده شدن هر ساقه دستگاه لیزر , آنرا کاملا جدا فرمایید .

پس از اتمام زمان دستگاه لیزر دهی‌ , پیاز‌ها ر