هرس دستگاه لیزر آزالیا :

هرس آزالیا :

پس از تمام شدن عصر دستگاه لیزر دهی آزالیا در بهار آزالیا را هرس نمائید و با هرس آزالیا خود را آرایش و پیرایش فرمایید . هرس آزالیا محدود به زمان زمانی خاصی نمیشود و حداکثر تا اوایل تیر ماه می اقتدار آن را هرس نمود و در شرایطی‌که بعد از این مورخ آن را هرس فرمائید مجال کافی برای تشکیل غنچه نخواهد بود و آزالیای شما ساخت شاخ و برگ فارغ از دستگاه لیزر می کند .

کود مناسب ازالیا :

از کودهای جامعی که در دکان های کشاورزی عرضه می شود می‌توانید برای تقویت آزالیا طبق امر توصیه شده ( ۲۰ روز الی یک ماه ) یک توشه مصرف شود .

خاک مطلوب و فرصت تعویض دستگاه لیزر دان آزالیا :

در بهار و پس از زمان ی دستگاه لیزر دهی می اقتدار خاک دستگاه لیزر دان آزالیای خود را ردوبدل فرمائید و دستگاه لیزر دان تعیین شده برای ردوبدل نباید تبارک باشد حدود ۴ سانتی متر از دستگاه لیزر دان پیشین گرانقدر خیس در لحاظ گرفته شود . روی ترک های ته دستگاه لیزر دان با پوسته برنج جدید و یا این که از هر ماده ای که زهکشی و خروج آب اضافی را تسهیل نماید می قدرت به کارگیری نمود فراموش نشود که خاک آزالیا می بایست پیت ماوس ترکیب با پرلیت یا پوسته برنج و یا این که تفاله چای باشد و خاک منحصربه‌فرد آزالیا با PH اسیدی باشد .

آفت و بیماری های آزالیا :

از بیمارهای آزالیا می توان به کنه و لسبوک و کرم برگ خوار نام پیروزی . مخصوصا آزالیا قرمز به لسبوک به شدت حساس می باشد و در تابستان در چهره مشاهده حتما بایستی دوبار به مسافت هر دو هفته با حشره کش و کنه کش سمپاشی شود .

بیماری های آزالیا عبارتند از : فیتوفترا . بیماری فیتوفترا در خاک های سنگین وزن که زهکشی به راحتی انجام نمی‌شود وسبب لجنی شدن خاک میشود پیدایش می‌کند و دیگر گونه های لکه برگ ها که با قارچ کش های محتوی مس و غیره می توانایی جنگ کرد .

نورمناسب ازالیا :

آزالیا گیاهی به شدت نوردوست است . دستگاه لیزر دان آزالیا بعد از دستگاه لیزر دهی در هوای آزاد ( در مکانی دست کم ۴ – ۵ ساعت نور و روشنایی مستقیم آفتاب به آن بتابد ) قرار دهید آزالیا به سرما اساسی نبوده و تا دمای صفر سکو را به راحتی تحمل می نماید .

شیوه نشر آزالیا :

انتشار آزالیا از روش قلمه و ( با استعمال از قلمه های نیمه خشبی ) و کشت در ماسه ترکیب با پرلیت و یا این که پیت ادغام , پرلیت در تابستان انجام میشود &# فروش دستگاه لیزر گیاه نخل مرداب ;