هرس دستگاه لیزر آزالیا :

هرس آزالیا :

پس از تمام شدن زمان دستگاه لیزر دهی آزالیا در فصل بهار آزالیا را هرس فرمائید و با هرس آزالیا خود را آرایش و پیرایش نمائید . هرس آزالیا محدود به زمان زمانی خاصی نمی‌شود و حداکثر تا اوایل تیر ماه می اقتدار آن را هرس نمود و چنانچه بعداز این مورخ آن را هرس نمائید زمانه کافی برای تشکیل غنچه نخواهد بود و آزالیای شما ساخت شاخ و برگ سوای دستگاه لیزر مینماید .

کود مناسب ازالیا :

از کودهای کاملی که در مغازه های کشاورزی عرضه میشود می‌توانید برای تقویت آزالیا طبق فرمان توصیه شده ( ۲۰ روز الی یک ماه ) یک بار استفاده شود .

خاک مناسب و زمانه ردوبدل دستگاه لیزر دان آزالیا :

در بهار و بعداز دوره ی دستگاه لیزر دهی می بضاعت و توان خاک دستگاه لیزر دان آزالیای خود را بده بستان نمایید و دستگاه لیزر دان انتخاب شده برای تعویض نباید تبارک باشد حدود ۴ سانتی متر از دستگاه لیزر دان پیشین وسیع تر در نظر گرفته شود . روی ترک های ته دستگاه لیزر دان با پوسته برنج جدید و یا از هر ماده ای که زهکشی و خروج آب مازاد را تسهیل نماید می توان بهره نمود فراموش نشود که خاک آزالیا بایستی پیت موس ترکیب با پرلیت یا این که پوسته برنج و یا تفاله چای باشد و خاک منحصر به فرد آزالیا با PH اسیدی باشد .

آفت و بیماری های آزالیا :

از بیمارهای آزالیا می توان به کنه و لسبوک و کرم برگ خوار اسم برد . به خصوص آزالیا قرمز به لسبوک به شدت حساس می‌باشد و در فصل تابستان در چهره مشاهده به طبع باید دوبار به مسافت هر دو هفته با حشره کش و کنه کش سمپاشی شود .


بیماری های آزالیا عبارتند از : فیتوفترا . بیماری فیتوفترا در خاک های سنگین که زهکشی به راحتی انجام نمی شود وسبب لجنی شدن خاک می شود بروز میکند و دیگر اشکال لکه برگ ها که با قارچ کش های محتوی مس و غیره می اقتدار پیکار کرد .

نورمناسب ازالیا :

آزالیا گیاهی به شدت نوردوست است . دستگاه لیزر دان آزالیا بعد از دستگاه لیزر دهی در هوای آزاد ( در مکانی دست کم ۴ – ۵ ساعت فروغ بی واسطه آفتاب به آن بتابد ) قرار دهید آزالیا به سرما حساس نبوده و تا دمای صفر جايگاه را به راحتی تحمل می نماید .

شیوه نشر آزالیا :

نشر آزالیا از روش قلمه و ( با استعمال از قلمه های نیمه خشبی ) و کشت در ماسه ادغام با پرلیت و یا این که پیت مخلوط , پرلیت در تابستان انجام می گردد &# دستگاه لیزر لاله صورتی رقم Mascotte ;