هرس دستگاه لیزر آزالیا :

هرس آزالیا :

بعد از تمام شدن دوره دستگاه لیزر دهی آزالیا در فصل بهار آزالیا را هرس فرمایید و با هرس آزالیا خود را پیرایش نمائید . هرس آزالیا محدود به دوره وقتی خاصی نمیشود و حداکثر تا اوایل تیر ماه می اقتدار آن را هرس نمود و در صورتی‌که پس از این مورخ آن را هرس فرمائید عصر کافی برای تشکیل غنچه نخواهد بود و آزالیای شما ساخت شاخ و برگ فارغ از دستگاه لیزر مینماید .

کود دلخواه ازالیا :

از کودهای جامعی که در فروشگاه های کشاورزی عرضه میشود میتوانید برای تقویت آزالیا طبق دستور پیشنهاد شده ( ۲۰ روز الی یک ماه ) یک بار استفاده شود .

خاک مطلوب و فرصت تعویض دستگاه لیزر دان آزالیا :

در فصل بهار و بعداز زمان ی دستگاه لیزر دهی می توان خاک دستگاه لیزر دان آزالیای خود را تعویض کنید و دستگاه لیزر دان انتخاب شده برای بده بستان نباید بزرگ باشد حدود ۴ سانتی متر از دستگاه لیزر دان قبلی بزرگ تر در نظر گرفته شود . روی رخنه‌ های ته دستگاه لیزر دان با پوسته برنج تازه و یا این که از هر ماده ای که زهکشی و خروج آب مازاد را تسهیل کند می توان به کارگیری نمود فراموش نشود که خاک آزالیا بایستی پیت موشواره ترکیب با پرلیت یا این که پوسته برنج و یا این که تفاله چای باشد و خاک منحصربه‌فرد آزالیا با PH اسیدی باشد .

آفت و بیماری های آزالیا :

از بیمارهای آزالیا می شود به کنه و لسبوک و کرم برگ خوار اسم موفقیت . به ویژه آزالیا قرمز به لسبوک به شدت با اهمیت میباشد و در فصل‌تابستان در چهره مشاهده حتما بایستی دوبار به فاصله هر دو هفته با حشره کش و کنه کش سمپاشی شود .

بیماری های آزالیا عبارتند از : فیتوفترا . بیماری فیتوفترا در خاک های سنگین که زهکشی به راحتی انجام نمی شود وسبب لجنی شدن خاک می‌شود بروز می‌نماید و دیگر اشکال لکه برگ ها که با قارچ کش های محتوی مس و غیره می اقتدار پیکار کرد .

نورمناسب ازالیا :

آزالیا گیاهی به شدت نوردوست است . دستگاه لیزر دان آزالیا پس از دستگاه لیزر دهی در هوای آزاد ( در مکانی حداقل ۴ – ۵ ساعت فروغ بی واسطه آفتاب به آن بتابد ) قرار دهید آزالیا به سرما اساسی نبوده و تا دمای صفر درجه را به راحتی تحمل می کند .

نحوه نشر آزالیا :

انتشار آزالیا از روش قلمه و ( با استفاده از قلمه های نصفه خشبی ) و کشت در ماسه ادغام با پرلیت و یا پیت مخلوط , پرلیت در تابستان انجام می گردد &# زیستگاه و محیط زیست : دستگاه لیزر ;