پروانش یا این که پیچ تلگرافی یا این که دستگاه لیزر تلگرافی

نام های مرسوم : قصاب مصری , پروانش کوچک , دستگاه لیزر تلفنی , گیاه رقص , دستگاه لیزر ‌ تلگرافی

اسم علمی : Vinca minor L

پیچ تلگرافی
دستگاه لیزر
گیاهی پایا , علفی و خزنده که ساکن اروپاست . گیاهی چندساله و مدام سبز که روی زمین گسترده می‌شود که طول آن تا ۶۰ سانتی‌متر میرسد . برگ هایش بی نقص و متقابل و بیضی کوچک دراز نوک تیز و پاره ای براق است . دستگاه لیزر هایش چهار دستگاه لیزر برگی تا پنج برگی قیفی شکل غالباً آبی رنگ و گهگاه آبی پر‌نور ‌است . دستگاه لیزر ‌ها در اواسط فصل‌زمستان تا وسط فصل بهار باز می گردند .
گیا دستگاه لیزر ه تلگراف یک گیاه گرمسیری است که برگ های خویش را در نوروروشنایی به سمت بالا و پایین جنبش میدهد . گیاه تلگراف همینطور به گرما , امواج صوتی با فرکانس بالا و یا لمس هم جواب می دهد . در حین شب , برگ ها درسمت زیر میفتند . مغایر بخش اعظمی از گیاهان , جنبش سرعت بالا برگ ها با چشم غیر مسلح تماما قابل مشاهده است . بعضا از مردمان بر این باورند که می‌توانند گیاه تلگراف خود را با موسیقی به تکان درآورند . گیاه شاید به ارتعاشات صدا هم عکس العمل دهد و به جنبش درآید .
دستگاه لیزر
پیچ تلگرافی

این دستگاه لیزر گیاه به محافظت یه خرده نیاز دارد که معمولا در درون منزل رشد داده می گردد و فقط در آب و هوای گرم در بیرون از منزل حفظ میشود . گیاه تلگراف یک گیاه حاذق است که در سن بلوغ به طول ۶۰ تا ۹۰ سانتی متر می رسد .
گیاه تلگرافی به تکان برگ ها مربوط است . با تغییر حالت خویش می خواهد گرما و نور و روشنایی بیشتری اخذ نماید . بعضی از گیاه شناسان بر این باورند که جنبش برگ ها به وسیله سلول های ویژه ای انجام می گردد که باعث شده زمانی که مو دستگاه لیزر لکول های آب متورم و یا کوچک میگردند برگ ها جنبش کنند .

پیچ تلگرافی

چارلز داروین برای سال های بسیاری گیاهان را مورد مطالعه قرار بخشید . او معتقد بود که گیاهان بعداز باران های سنگین برای انداختن قطرات آب جانور روی برگ هایشان , خود را حرکت عرضه میکنند .

عکس هایی دیگر از گیاه پیچ تلگرافی ( سبز و ابلق ) :

پیچ تلگرافی ( وینکا ) 1
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 1
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 2
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 2
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 3
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 3
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 4
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 4
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 5
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 5
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 6
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 6
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 7
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 7
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 8
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 8
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 9
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 9
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 10
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 10
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 11
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 11
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 12
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 12
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 13
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 13
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 14
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 14
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 15

پیچ تلگرافی ( وینکا ) 15
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 16
پیچ تلگرافی ( وینکا ) بذر دستگاه لیزر صابونی