پس از اتمام عصر دستگاه لیزر دهی‌ , پیاز‌ها را از نیز قطع نمایید و آن‌ها را در خاکی کار کشته بکارید .

آفات و بیماریها :
کپک خاکستری می تواند ایراد ساز باشد , به ویژه در فضاهای مرطوب با فصل بهار و تابستان سرد .
ویروس‌هایی که بوسیله شته‌ها جا به جا میشود میتواند نقص‌ ساز باشد . ولی برخی از گونه‌های لیلیوم به اشکال ویروس‌ها مقاوم هستند .
برداشت و نگاه داری لیلیوم ساقه بریده :

دستگاه لیزر شاخه بریده لیلیوم دارای ماندگاری بالایی است . دستگاه لیزر ‌های نیمه گشوده و غنچه را تعیین نمائید و آنها را از انتهای ساقه و با کمک یک چاقوی تیز ببرید .
به محض وصال لیلیوم ساقه بریده به باطن , با کمک یک تیغ و یا چاقوی تیز حدود یک سانتیمتر پایان ساقه را غیروابسته نمایید , به صورت اریب . این فعالیت به ماندگاری لیلیوم شاخه بریده کمک می‌کند .
گرده نارنجی پرچم‌های لیلیوم می تواند سبب رنگ شدن شود . در رخ لزوم میتوانید آنان را به راحتی از دستگاه لیزر جداگانه نماییید .
قبلی از قرار دادن آنها در دستگاه لیزر دان از پاک بودن ساقه مطمئن گردید .
در فیس مراقیبت درست , لیلیوم ساقه بریده می‌تواند برای برهه زمانی دو هفته زیبایی به منزل شما بیاورد . هر چند روز آب آنرا تعویض نماید .
دستگاه لیزر و دستگاه لیزر دون دوستدار سلامتی‌ و دستگاه لیزر و گیاه – لیلیوم یا این که دستگاه لیزر سوسنکدام گونه‌ها سفارش میشوند؟
از میا‌‌ن ۹ مدل لیلوم , گونه‌های Asiatic و Oriental بیشتر مورد سود قرار می گیرند .
دسته Asiatic دارای دستگاه لیزر ی‌ زود رس است . گونه‌های هیبرید آن دستگاه لیزر ‌هایی‌ به رنگ سفید خالص , صورتی‌ , زرد پر رنگ , نارنجی و قرمز است . این نوع معمولا معطر نیست .
نوع Oriental در حدود میانه فصل‌تابستان دستگاه لیزر دهی می‌کند , درست زمانی که دستگاه لیزر دهی‌ جور Asiatic به اتمام رسیده است . این دسته دارای دستگاه لیزر ‌هایی‌ به رنگ سفید , صورتی‌ , قرمز‌رنگ و ترکیبی‌ است . این دسته زیاد دلخواه برای لیلیوم شاخه بریده است , و دستگاه لیزر ‌هایی‌ دوچندان معطر داراست .
دستگاه لیزر ایل سنبل صداقت است .
منبع : almanac . com
آیا از این نوشته‌ی‌علمی خوشتون اومد؟ دوست دارید اونو تو سایت خودتون گشوده انتشار کنید؟ هیچ مشکلی‌ نداره! ناندينا ( Nandina Domestica ) به طبع و مسلما پیوند بدون واسطه به این نوشته‌ی علمی رو نیز بذارید . برای ترجمه این نوشته‌علمی به پارسی زحمت کشیده شده است .
آیا می‌دانید سوسن چلچراغ یک دسته از لیلیوم است که تنها در جمهوری اسلامی ایران میروید؟