پیاز دستگاه لیزر لاله واژگون

پیاز لاله واژگون
منشأ آن جمهوری اسلامی ایران است . گیاهی دایمی و سوخ دار بوده که سوخ آن از دسته واقعی سوای پوشش با دو یا این که تعداد بیشتری فلس درشت است . در بعضا جور ها غشاء دوچندان ظرافت در اطراف فلس ها مشاهده میشود . سوخ درشت و رنگ زرد بوده و بوی آن شبیه سیر است . دارنده یک و به ندرت دو برگ قاعده ای بوده و برگ ها متقابل , متناوب و چه بسا مهیا می باشند . در بعضا مدل ها گریبانی از دو یا این که سه براکته برگ مانند موجود است . دستگاه لیزر ها به طور معمول آویخته و به طور تکی یا این که خوشه ای و یا چتری از یک‌سری دستگاه لیزر انتهایی می‌باشند . پوشش دستگاه لیزر 6 عدد بوده و مادگی دارای یک تخمدان سه برگچه ای است . در داخل قطعات دستگاه لیزر پوش یک نوشجاری شیاری موجود هست . این دستگاه لیزر در درون چمن , دستگاه لیزر شن صخره ای و بخشها شیب دار قابل کشت است . به یاد بوی غیرمناسب آن امروزه کمتر کشت می گردد .

دستگاه لیزر دهی : در‌صورتی‌که سوخ آن در فصل‌پاییز کشت شود در بهار دستگاه لیزر میدهد . به طور معمول از سال دوم دستگاه لیزر آن‌ها جالبتر میشود . ارتفاع بازه زمانی دستگاه لیزر دهی آن 3 هفته است . برای تولید دستگاه لیزر در زمستان سوخ ها را در دستگاه لیزر دان کاشته و در دستگاه لیزر خانه قرار عرضه میکنند .

نیاز ها : لاله واژگون در تمام خاک های دلخواه دستگاه لیزر کاری به فعالیت می آید البته خاک های سبک و حاذق را ترجیح میدهد . در محل های آفتاب و سایه آفتاب رشد می کند .


ارتقا : هر سه یا چهار سال یکبار در فصل‌پاییز سوخ را از زمین بیرون کرده و سوخک های اطراف آن را جداکرده و جهت ارتقاء به عمل می برند . سوخک ها را فورا در زمین دارای اهمیت در عمق 15 سانتی متر و با فواصل 40 تا 50 سانتی متر از هم می کارند . در بعضی از دسته ها , برای ارتقا از بذر استفاده می گردد . بذر می بایست در فصل‌پاییز در شاسی سرد کاشته شود و در اثر روبرو شدن با سرمای زمستان در بهار می تندد .

مراقبت سوخ : سوخ این گیاه بایستی درون پیت یا این که تراشه چوب محافظت شود . دمای اضطراری جهت محافظت بسته به دسته , گوناگون است . مثلا برای F . imperialisدمای دلخواه 25 – 23 درجه و برای F . meleagrisدمای مطلوب 5 – 2 مرتبه است .

تولیدات دارای ربط
60
کود طریقه مصرف : دستگاه لیزر , 000 تومان
2
کود هورمون ریشه زایی Dr plant
5 , 000 تومان
پیاز زینتی سفید
پیاز زینتی سپید رقم Graceful Beauty
8 , 000 تومان
لاله دورنگ
پیاز لاله دورنگ رقم Leen Van Der Mark
1 , 500 تومان
لاله بنفش
پیاز لاله بنفش رقم Negrita
1 , 500 تومان
لاله نارنجی
پیاز لاله نارنجی رقم World Favorite
2 , 000 تومان
لاله قرمز رنگ
پیاز لاله قرمز‌رنگ رقم Sevilla
1 , 500 تومان
پیاز لاله صورتی
پیاز لاله صورتی رقم Mascotte
6 , 000 تومان
لاله قرمز‌رنگ
پیاز لاله قرمزرقم Abba
6 , 000 تومان
لاله صورتی
پیاز لاله صورتی رقم Perroquet
7 , 000 تومان
پیاز لاله سیاه
پیاز لاله ی سیاه رقم Black Parrot
7 , 000 تومان
کروکوزمیا
پیاز کروکوزمیا
6 , 000 تومان
دستگاه لیزر نرگس هلندی
پیاز نرگس هلندی
1 , 000 تومان
دستگاه لیزر مریم
پیاز دستگاه لیزر مریم
3 , 000 تومان
پیاز لیلیوم
پیاز لیلیوم
6 , 000 تومان
پیاز دستگاه لیزر ایول
پیاز دستگاه لیزر ایول
2 , 500 تومان

همگی حقوق دنیوی و معنوی برای ( باغ شیشه ای ( محفوظ است .