پیاز لاله قرمز رقم Spryng دستگاه لیزر

هرس : به یاد کنترل رویش زياد و به منظور توليد دستگاه لیزر بيشتر لاله قرمز رنگ رقم Spryng
ارسال به سراسر مرزو بوم . قطرپیازها مثبت 12 و ایجاد مرز و بوم هلند است .
در شرایطی که قصد دارید هر پیاز را در یک دستگاه لیزر دان بکارید باید دستگاه لیزر دانی گزینش نمایید که متناسب با قطر پیاز باشد معمولا برای کاشت پیاز دستگاه لیزر لاله معمولا از دستگاه لیزر دان شماره 12 به کارگیری میشود در حالتی که قصد کاشت در دستگاه لیزر دان های بزرگتر ویا فلاور جعبه را دارید به فاصله دستکم 7 سانتیمتری تا 15 سانتیمتری می قدرت یک پیاز دستگاه لیزر کاشت .
کاشت لاله در دستگاه لیزر دان
کاشت لاله در دستگاه لیزر دان

برای تهیه خاک مطلوب می توان از مخلوطی از کود , خاک برگ و یا مخلوطی مساوی از خاک برگ و ماسه و کود کاشت . می بایست در حیث داشت تا در ته دستگاه لیزر دان مقداری سفال شکسته و یا این که سنگریزه درشت ریخته شود تا زهکشی به خوبی شکل گیرد بعد از آن خاک را به میزان لازم بر روی سفال های شکسته ریخته و بعد از آن پیاز را بصورت رمز به بالا کاشته و آن گاه اقدام به ریختن سایر خاک بر روی پیاز نمود اعتنا شود که خاک را بسیار فشرده نکنید تا منفافذ خاک بسته نشود بعد دستگاه لیزر دان را آب پاشی کنید . در این سطح می اقتدار دستگاه لیزر دان ها را به محفظه باز منتقل کرد و تا شروع بارش ها هفته ای یکبار دستگاه لیزر دان ها را آب پاشی کرد ( زیاده روی در آبیاری سبب پوسیدگی پیاز میگردد در شکل بارش پاییزی آب پاشی جدا میگردد ) با شروع زمستان با قراردادن این دستگاه لیزر دان ها در کنار یکدیگر ( می اقتدار دستگاه لیزر دان ها را درون جعبه ای بزرگ قرارداد و روی آن را به طول 10 سانتی متر با ماسه پوشاند تا از سرمای فصل زمستان حفظ کرد در بخش اعظمی از نقاط سردسیر مرز و بوم میتوان دستگاه لیزر دانها و کاسه های دستگاه لیزر لاله را در خاک خارج از دستگاه لیزر خانه قرار اعطا کرد . برای این خواسته شیاری در خاک به عمق حدود 30 سانتیمترحفر می شود و در ته این شیار دستگاه لیزر دانها و کاسه های کاشته شده کنار نیز چیده می‌شوند و بعد از آن شیار با یک خاک سبک ( خاک معمولی +ماسه + خاک برگ ) پر میگردد .
دستگاه لیزر دان لاله
دستگاه لیزر دان لاله

در اوایل اسفند دستگاه لیزر دانها را از تحت خاک و یا این که ماسه درآورده و در صورت انقطاع نزولات جوی استارت به آب پاشی دستگاه لیزر دان میکنیم و بعد از سبزشدن پیاز دستگاه لیزر دان هارا به باطن خانه و آورده و در دمای حدود 15 نگهداری میکنیم ( معمولا وسط اسفند استارت به سبز شدن می نماید ) بعد از سبزشدن خاک دستگاه لیزر دان بایستی همیشه مرطوب نگهداشته شود بعداز پرورش ساقه وبه دستگاه لیزر نشستن می بایست دستگاه لیزر دان را در محیطی با دستگاه لیزر دان را در دور و اطراف خنک و به دور از فروغ و روشنایی آفتاب حفظ شود تا طول عمر دستگاه لیزر لاله ارتقا یابد . ارتفاع عمر لاله از 10 الی 30 روز بسته به مدل واریته متغیر است .
جوانه زنی لاله
جوانه زنی لاله

کاشت پیاز دستگاه لیزر را به دو روش می بضاعت و توان انجام اعطا کرد در رویه اول مبتنی بر دسته پیاز که دستگاه لیزر ساقه بلند و یا ساقه کوتاه است می اقتدار در دستگاه لیزر دان هایی با طول متعدد کاشت و در طرز دوم نیز می توان با تعیین یک دستگاه لیزر دان گران قدر با ارتفاع حدود 30 سانتیمتری پیاز ها را در طول های مختلف در دستگاه لیزر دان کاشت که بعداز دستگاه لیزر دهی دستگاه لیزر ها در مقدار های گوناگون ظاهر می گردند
لاله قرمز
لاله قرمز