چيدمان اشکال دستگاه لیزر هاي آپارتماني مبنی بر فنگ شويي

نقش گياهان در ايجاد ادب در خانه


گياهان خانگي نقش بسيار مهمي در ايجاد آرامش در منزل ايفا مي كنند و از تكنيك هاي اصلي ايجاد آرامش به حساب مي آيند . وجود گياهان در خانه علاوه بر اينكه نيروي زندگي به محيط القا مي كند , به پاك ماندن هواي محيط نيز كمك خواهد كرد . گياهان در اشكال گوناگون انرژي هاي مختلفي در محيط پديد مي آورند و جايگاه خاص خود را دارند . براي مثال : گياهان عمودي كه داراي برگ هاي نوك تيز میباشند خوب تر است در قسمت هاي جنوبي و گوشه ها ( كنج ها ) قرار گيرند . گياهاني با برگ هاي گرد و آويزان , بيشتر آرامش بخش می باشند و ترجيحا مي بايست در قسمت هاي شمالي خانه قرار گيرند . گياهان تنها در چهره سلامت بودن قادرند انرژي هاي مثبت در محيط اخلاق و رفتار كنند وگرنه گياهان بيمار كه داراي برگ هاي ناسالم میباشند فقط انرژي هاي منفي توليد مي كنند و منجر ركود و بي روحي در محيط مي شوند .

دستگاه لیزر ها

دستگاه لیزر هاي زيبا و خوش رنگ همواره يكي از عناصر اصلي جان بخشي در محيط بوده اند . دستگاه لیزر ها ويژگي خاصي دارند و آن اينكه با نوروروشنایی و دماي جان دار در محيط بازي مي كنند و تغيير جهت مي دهند . همچنين هر يك از دستگاه لیزر ها داراي شخصيت و ويژگي هاي رفتاري خاص خود هستند كه انرژي خاصي نيز در محيط منتشر مي كنند . براي مثال , لاله بهاري با آن قامت كشيده و دستگاه لیزر برگ هايي به سمت بالا , داراي نوعي آرامش و توان است , نيرويي قوي در محيط منتشر مي كند و شم قدرت و خودباوری را در محيط بالامي موفقیت . درباره‌ی دستگاه لیزر ها مي بايست به نكته ظريف و کلیدی ديگري نيز دقت داشته باشيد و آن اينكه , دستگاه لیزر ها در شکل زنده بودن توانمند به پراكنش انرژي مثبت در محيط هستند! دستگاه لیزر هاي از شاخه جداشده اي كه در دستگاه لیزر دان ها قرار مي گيرند دستگاه لیزر هاي مرده به حساب ميآيند و علي رغم اعتقاد بسياري از افراد , شم كسالت و بي روحي را در محيط القا مي كنند . دستگاه لیزر هاي خشك نيز به همين شکل هستند , به خصوص زماني كه رنگ آن ها با مرور مجال آسيب مي بيند و گردوخاك روي آن ها مي نشيند , انرژي منفي بيشتري از خویش ساطع مي كنند . بنابراين توصيه مي كنيم گياهان دستگاه لیزر دار در خانه خویش قرار دهيد و با رسيدگي به آن ها كمك كنيد تا نشاط و طراوت شانحفظ شود و بتوانند انرژي هاي زندگي بخش را براي شما به‌وجود آورند &# بذر دستگاه لیزر نخود دستگاه لیزر ;