کاشت بیشتراز 60هزار بوته از انواع دستگاه لیزر های فصلی در آیلند میانی بلوار سپاه

به مراد ارتقا زیبایی بصری و اهمیت کاشت دستگاه لیزر در مناطق شهری مطابق با سال‌های قبلی و با نزدیک شدن به روز ها فصل تابستان , سازمان فضای سبز حوزه‌ اقدام به کاشت بیش از شصت هزاراز انواع دستگاه لیزر فصلی و مستمر در در بولوار سپاه کرد .
کاشت بیش از 60هزار بوته از گونه های دستگاه لیزر های فصلی در آیلند میانی بلوار سپاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هفت , حمید کمپانی سعدی ; رییس اداره فضای سبز حوزه‌ از کاشت بیشتراز شصت هرار بوته از انواع دستگاه لیزر های فصلی در آیلند میانی بلوار سپاه خبر بخشید .

وی با اشاره به افزایش و اهمیت کاشت دستگاه لیزر در مناطق شهری اظهار داشت : به مراد ارتقاء زیبایی بصری و اهمیت کاشت دستگاه لیزر در مناطق شهری مطابق با سال‌های پیشین و با نزدیک شدن به روز ها تابستان , اداره فضای سبز حوزه‌ مبادرت به کاشت بیشتراز شصت هزاراز انواع دستگاه لیزر فصلی و مستمر در در بولوار سپاه کرد . .
شرکت سعدی افزود : تولید ها گیاهی منطقه که وظیفه پرورش گونه های دستگاه لیزر ‌های فصلی و همیشگی را به عهده داراست این سال نیز بطور گسترده و متنوع اقدام به رویش و دستگاه لیزر دان‌گیری انواع دستگاه لیزر ‌های فصلی و دائمی کرده است .
رییس اداره فضای سبز منطقه تصریح کرد : فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار محیط شهری کامل کننده بخش بی‌جان شهر , یعنی ساختار کالبدی شهر است . .
وی با اشاره تاثیرات دستگاه لیزر و گیاهان اعلام کرد : پژوهش ها نشان می‌دهد کاشتن دستگاه لیزر و گیاه و به طور کلی نگاه کردن به دستگاه لیزر سبب برانگیخته شدن شم شعف , متانت و تازگی , مثبت اندیشی و جلوگیری از ناراحتی و غم میشود .
کمپانی سعدی تیتر کرد : امروزه جامعه‌شناسان , روانشناسان و پزشکان بر این باورندفضای سبز علاوه بر تامین بهداشت جو و اطراف مکان‌های مسکونی , نقش مثبتی در سالم روحی و روانی , بر عهده دارا هستند .
در بعضی از مورد ها دیده شده‌است که کمبود مواد مفید در برگ های کهنه اکثر نمایان میشود تا برگ های نو جوانه زده . به این شکل حالتی در گیاهان وضعیت موبایلی نامیده می‌شود , این بدان مفهوم است که گیاهان مواد مغذی را در صورت نیاز از برگی به برگ دیگر منتقل می کنند &# دستگاه لیزر گیاه آبوتیلن ;