کاشت و موقعیت محافظت : حتی‌در دستگاه لیزر دان ه

دستگاه لیزر : دستگاه لیزر های آگاو برگخنجری می‌تواند به طور شاخه هایی تا ارتقاع 3 تا 7 متر بلندی داشته باشد و اندازه دستگاه لیزر ( 6 – 10 cm ) می‌باشد . دستگاه لیزر های زرد رنگ – سبز همانند مارچوبه دارا‌هستند .

نحوه تکثیر : این گیاه به جهت این‌که گفته شده هر یکصد سال دستگاه لیزر میدهد , به ( گیاه قرن ( پر اسم و رسم شده , اما بخشها گرم پس از حدود 10 سال و در آب و هوای سرد پس از حدود 60 سال دستگاه لیزر می دهد . بعداز دستگاه لیزر دهی به جهت یک بیماری به اسم monocarpic از بین می‌رود , البته با تولید پاجوش های مضاعف در زمان زندگی , بقای نسل خود را تضمین می‌کند که تکثیر آن از طریق این طفل ها انجام میگردد .

کاشت و وضعیت حفظ : حتی‌در دستگاه لیزر دان ها یا در زمین در زمستان های مرطوب ساحلی تداوم می آورد و گیاه بسیار مقاومی محسوب می گردد . معمولا خارج از منزل در باغ های صخره ای , در کنار کاکتوس و منظره های مدیترانه ای , در کنار حریم ها دیده می شود . نیاز آفتاب بدون نقص و خاک به خیر زهکشی شده , پاره ای اسیدی , شنی دارد . به عنوان یک زینتی در دستگاه لیزر دان کاشته میشود ولی در اینصورت کمتر از برادران خود در فضای گشوده رشد مینماید . آگاو برگ خنجری از حیث نظری تا 9 – ° C , ( مخصوصا در بخش ها خشک ) را تحمل می نماید اما خوب تر است از انجماد آن توقف شود و در فصل‌زمستان آن را در جایی دور از سرمای بی واسطه قرار داده و در تابستان آن را در بالکن یا این که پاسیو گذاشت . آمریکانا آگاو در فیس ابیاری منظم مضاعف و اذن دادن به آن برای خشک شدن خاک گذشته از آبیاری مجدد در فصل تابستان نسبتا پرسرعت رویش می نماید . دستگاه لیزر ها نر و ماده میباشند . ترجیحا خاک عالی زهکشی و خاک خنثی مطلوب است . این گیاه نمی تواند در سایه به خیر رویش کند . می‌تواند خشکسالی را تحمل کند .

مورد ها استعمال از آگاو &# فروش گیاه تاکسوس لوله ای دستگاه لیزر ;