گیاهان بوته ای و دستگاه لیزر دار

نامهای همگانی : یأس رازقی , دستگاه لیزر رازقی , یاسمن عربی

اسم ان دستگاه لیزر یسی &# دستگاه لیزر پیچ ساعتی

نام علمی : JASMINUM SAMBAC

خانواده : OLEACEAE زیتون

رنگ دستگاه لیزر : دستگاه لیزر های کوچک سپید از جنس Jasminum

شکل دستگاه لیزر : دستگاه لیزر های درشت , پر پر

میوه : ندارد

میزان : تا 3 متر ( 1 . 6 تا 9 , 8 فوت ) طول دارد .

یاس رازقی

فصل دستگاه لیزر دهی : از نیمه اردیبهشت ماه به آن گاه در حین مدت تابستان دستگاه لیزر های آن مرتبأ شکفته می گردند و هر دستگاه لیزر حدود یک هفته تا ده روز تداوم دارد

برگ : برگهای آن مستمر , صاف , بیضی شکل و بی کرک

بومی و موطن اصلی : آب و هوای مرطوب استوایی جنوب و جنوب شرق آسیا

توضیحات در باب گیاه :

دستگاه لیزر یأس رازقی , دستگاه لیزر ملی فیلیپین شناخته شده‌است که در آنجا تحت عنوان Sampaguita شناخته میگردد . همینطور یکی از سه دستگاه لیزر ملی اندونزی و در آنجا با تیتر Melati Putih شناخته می شود .


بررسیهای آزمایشگاهی نشان داده است که رایحه دستگاه لیزر رازقی و تیره یاس‌ها در ساعت ها نخستین صبح زود اولیه روز شکفتن دستگاه لیزر ( حدود ساعت هشت ) عمده از همه زمان ها است . آب و هوای مطلوب آن سرزمینهای معتدل گرم و مرطوب می‌باشد . در استانهای جنوبی و مناطقی که خطر سرمازدگی نیست , یأس رازقی را در هوای آزاد رویش می دهند و ساقه‌های نازک آنرا به داربست یا دیوار می‌بندند .

خاک مناسب :
اخه های برنا بالای بوته را از شکاف پایین دستگاه لیزر دان درون دستگاه لیزر دان کرد و درون آن کمی شن شسته سرازیر شد و دستگاه لیزر دانهای هوائی روی شاخه ها را به وسیله قیم در هوا نگهداشت یا این که روی طاقچه دیوار قرار اعطا کرد . بعداز ریشه دادن با ترتیبی که ذکر شد آنها را به دستگاه لیزر دانهای غیروابسته منتقل نمود . ذکر این نکته نیز ضروری است که زیرا بر اثر جدا یکباره شاخه های ریشه دار بیم کم آب شدن گیاه می‌رود خوب تر است برش دادن شاخه ها بتدریج انجام شود . براین اساس که بعد از حصول اطمینان از پرورش ریشه کافی ابتداء از زیر دستگاه لیزر دان باندازه یک سوم قطر شاخه را برید و بعداز یک هفته برش قبلی را تا دو سوم قطر شاخه عمیق خیس کرد و عاقبت هفته سپس شاخه را از تحت دستگاه لیزر دان بکلی قطع کرد و باطن دستگاه لیزر دان های غیروابسته کاشت .