گیاه قرن – گیاه اگاو دستگاه لیزر

نام همگانی ان دستگاه لیزر یسی : Agave , با برگ های واضح تر . دستگاه لیزر ی است که در لابی هتل های پنج

نام علمی : Agavaceae

منشاء گیاه آگاوه : بجهت انتشار گسترده , منشأ ظریف آن نامشخص وجود ندارد هر چند که ممکن است از بخشها خشک مرکزی مکزیک آمده است و اکثر اوقات به عنوان یک گیاه زینتی در سراسر دنیا ارتقا یافته و در حوزه‌ مدیترانه آفریقا و اروپا کاشته شده و به یک گیاه زینتی مرسوم در بخشها اغلب گرمسیری تبدیل شده‌است .

آگاو در پباده سازی فضای سبز

ریشه شناسی نامگذاری : در اساطیر یونان باستان ( آگاو ( دختر کادموس , پادشاه و بنیانگذار شهر تبس و الهه هارمونیا بود . وی مامان پنتئوس , شاه تبس معرفی شده‌است . وی یک باده گسار و درپی دیونیسوس بوده است .

گونه های گونه های آگاو :

( آگاوه راموسا منچ ) Agave ramosa Moench

( آگاوه امریکانا ) Agave americana var . theometel ,

( آگاوه دموتل ) Agave theometel ,

( آگاوه اسپکتابیلیس ) Agave spectabilis ,

( آگاوه آلتیسیما ) Agave altissima ,

( آگاوه راسکوننیس ) Agave rasconensis ,

( آگاوه میلری ) Agave milleri ,

( آگاوه کومونیس ) Agave communis ,

( آگاوه کومپلیکاتا ) Agave complicata ,

( آگاوه فلینا ) Agave felina ,

( آگاوه فرستنبرگی ) Agave fuerstenbergii ,

( آگاوهگراسیلیسپینا ) Agave gracilispina ,

( آگاوه اینجنز ) Agave ingens ,

( آگاوه ملیفوآ ) Agave melliflua

توضیحات کلی : به طور تکی یا اجتماعی از گیاهان رویش می کند و ممکن است در بعضا نوع ها سطحی تا 4 متر را پوشش دهد . این گیاه به صورت گسترده ای توسط مردم ساکن در زیستگاه وحشی آن استفاده می شود , و کاربردهای آن طیف گسترده ای را پوشش می‌دهد . و ریشه آن تقریبا نادر عمق است و کلا در مقابل گرما و سرمای شدید , فراوان مقاوم است . آگاو از گیاهان گوشتی است که ارتباطی با کاکتوس ها ندارد . و با گیاه یوکا هم خانواده است . گونه امریکانا از گیاهان زینتی دوستداشتنی و خوش دستگاه لیزر به شمار می‌رود .

آگاو

برگ گیاه آگاو : مدل امریکانا دارای برگهای کلفت و تبارک و به رنگ خاکستری مایل به آبی‌رنگ با ادغام با زرد رنگ تا 150 – 200 سانتی متر طول و 25 سانتی متر پهنا و برآمدگی های تیز در لبه است . برآمدگی لبه نظیر دندان کوسه به صورت برگشته و برآمدگی نوک می‌تواند بیش از 3 سانتی متر باشد .