بذر دستگاه لیزر ایسملیا S1جعفری نارنجی رنگ

برای کاشت آغاز کود نماید رها شونده در فیس رغبت در فصل‌تابستان به خاک خود بیشتر نمائید تا در زمان فصل رشد نیازهای کودی این گیاه برطرف بگردد , در فصل پاییز یه خرده ماسه یا خاک نباتی به خاک طولانی تر فرمائید و زمین را به خوبی بیل زده و با پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , تمام محل کاشت را با سم دیازینون و قارچکش برای توقف از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی کنید . این محصول برای مساحت 5 متر مربع ایجاد شده‌است , تمام بذر را روی زمین پاشیده و در پایان یک لایه نازک کود گاوی سرند شده روی خاک الک کنید . در نوبت نخستین صبح ها به صورت روزمره با آبپاش زمین را طوری آب پاشی نمایید که کود الک شده جابجا نشده و در نتیجه بذر جابجا نشود , که در غیر این شکل بذر جوانه نخواهد زد . بسته به بذر کاشته شد بین 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , و دراین فرصت برای جلوگیری از اشتباه دریافت کردن نشا سبز شده با علوفه ی هرز از علف کشی خودداری کنید . بعد از 4 کاغذ شدن نشا , مبادرت به علف کشی کرده و دقت بفرمایید که با علف کش های عمومی سمپاشی نکنید . به مرور شاهد یک باغچه ی قشنگ و لبریز دستگاه لیزر خواهید بود .

بذر شب بو
بذر شب عطر

برای کاشت در سینی نشا , میتوان در ساختمان بلند 9 بذر این گیاه را در داخل دستگاه لیزر خانه یا شاسی سرد در درون سینی های کشت کاشت . برای این فعالیت از خاک کوکوپیت ملازم پرلیت استعمال میکنید . ابتدا خاک را با دیازینون و کاپتان یا این که کاربندازیم , ضدعفونی کرده سپس هر بذر را باطن هر سلول بکارید . این روش باعث ارتقا بازده سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . بعداز چهار صفحه شدن از باطن سلول خارج شده و به درون دستگاه لیزر دان 6 منتقل می‌شود و تا فرصت انتقال به زمین مهم سه سایز دستگاه لیزر دان عوض می کنند . تا برای عید پیش رس شده و به دستگاه لیزر بروند .

شب بو
شب رایحه

شاسی سرد
شاسی سرد

تولیدها دارای ربط
کلم زینتی قرمز‌رنگ
بذر کلم زینتی قرمز‌رنگ F1
5 , 000 تومان
کلم زینتی
بذر کلم زینتی صورتی F1
3 , 000 تومان
موریک استار
بذر شمعدانی f1 رقم MAVERICK STAR
10 , 000 تومان
کوکب کوهی نارنجی

کوکب کوهی نارنجی S1
3 , 000 تومان
مامیلاریا
بذر کاکتوس مامیلاریا میکس
5 , 000 تومان
لوبلیا الوان
بذر دستگاه لیزر لوبلیا الوان
6 , 000 تومان
آلیسوم بنفش
بذر دستگاه لیزر آلیسوم بنفش رقم http://iranrotec.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c/
3 , 000 تومان
آمارانتوس نخلی
بذر آمارانتوس نخلی قرمز‌رنگ S1
3 , 500 تومان
ستاره ای الوان
ستاره ای الوان پا کوتاه S1 ( سلطان اشرفی )
3 , 500 تومان

بذر پریوش f1 رقم MIXTURE
3 , 500 تومان
اطلسی
بذراطلسی f1 رقم ROSY DAWN
3 , 500 تومان
بذر حسن یوسف scarlet
بذر F1 حسن یوسف رقم Scarlet
5 , 000 تومان
اسملیا
4 , 000 تومان
بذرجعفری آفریقایی ( نارنجی )
3 , 000 تومان
جعفری زردرنگ
بذر جعفری آفریقایی زرد رنگ
3 , 000 تومان
کورئوپسیس
بذر دستگاه لیزر اشرفی ( کورئوپسیس ) S1
3 , 000 تومان

همگی حقوق و دستمزد دنیوی و معنوی برای ( باغ شیشه ای ( محفوظ است .

info@glassy – garden . com
09124689158
سرویس ها

موقعیت خرید
طریق های ارسال
روش های پرداخت
روش های حمل و نقل
خدمات مشتریان

س