دستگاه لیزر های زینتی , علت ترویج مسمومیت های گیاهی

مسمومیت ناشی از دستگاه لیزر و گیاه می تواند در مواقعی سبب ساز به مرگ شود این در حالی است که مردمان فارغ از دقت به این دستور اقدام به خریداری دستگاه لیزر های سمی و یا این که تناول کردن داروهای گیاهی می کنند .
خبرگزاری واحد سنجش : انس و صلح مردمان با گیاهان , باعث به افزایش حفظ دستگاه لیزر و گیاه در منازل شده‌است . در کنار جذابیت های نگهداری از دستگاه لیزر و گیاه , و بهبود روحیه در فضای ساختمان های قوطی کبریتی , پرورش بعضا از آنها قادر است دلایل بدی داشته باشد و مردمان غافل از آن , اقدام به تهیه هر نوع گیاهی می نمایند . این در حالی است که در بسیاری از کشور های عالم گیاهان , تحت عنوان یک کدام از علل حیاتی بروز مسمومیت ها بویژه در کودک ها تحت ۵ سال محسوب میگردند

مبتنی بر گزارش سالانه انجمن مرکزها کنترل مسمومیت آمریکا در سال ۲۰۰۸ , بیشتراز ۶۰ هزار آیتم مسمومیت ناشی از گیاهان سمی در‌این مرز و بوم گزارش شده است , که بیشتراز ۴۰ هزار گزینه آن در خردسالان کمتر از ۵ سال روی داده است که معادل ۴ . ۳ درصد از کل موارد مسمومیت های گزارش شده درین تیم سنی است . به عبارتی , گیاهان سمی تحت عنوان د‌همین ادله پیدایش مسمومیت در خردسال ها درین مملکت محسوب می گردند .

گزارشات به دست آمده از مرکز ها آگهی دارو ها و سموم کشور ایران در سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از در میان ۱۴۶۴۰ تماس تلفنی مربوط به مسمومیت , ۷۶۱ تماس ( ۳/۵ درصد از موردها ) راجع‌به مسمومیت با گیاهان سمی بوده است . شرایط اقلیمی و تنوع آب و هوایی در سرزمین ما باعث به ساخت تنوع زیادی در انواع گیاهی شده است که این فرمان خویش موجب دسترسی مردم به گونه های گیاهان دارویی و سمی در بخش ها وسیعی از کشو دستگاه لیزر ر می گردد . در سالهای اخیر , ارتقاء گرایش مردمان به مصرف دارو های گیاهی و گیاهان دارویی , منجر مصرف گیاهان به صورت ناآگاهانه و خودسرانه – با حدس داشتن بها دارویی و به http://iranrotec.ir/cnc-engraving-machine/ بیماری ها – شده اس دستگاه لیزر ت .
دستگاه لیزر
مسمومیت با گیاهان در بعضا از گروه های سنی و شغلی به ترازو بیشت دستگاه لیزر ری مشهود است و ممکن است به صورت مسمومیت های اتفاقی و عمدی صورت دهد . همانگونه که ذکر شد مسمومیت ناشی از گیاهان در کودک ها زیر ۵ سال شیوع بیشتری دارد . فضولی ذاتی خردسالان درین محدوده س دستگاه لیزر نی و وجود جذابیت در شکل و رنگ بخش های متعدد یک گیاه سمی مثل میوه , دانه و برگ آن , منجر می گردد تا نوپا به صورت اتفاقی و از روی کنجکاوی مبادرت به بلع قسمت های متعدد یک گیاه سمی نماید . دستگاه لیزر

از نگاه شغلی , پیدایش مسمومیت های گیاهی در کشاورزان , باغداران , شکارچیان و کارگران مزارع و دستگاه لیزر خانه ها به علت تماس اکثر با اشکال گیاهان سمی شیوع بیشتری دارااست . قابل ذکر است اکثری از گیاهان دارویی در صورتی که به صورت خودسرانه و با مقادیر بیش تر از حد مصرف شوند میتوانند سبب پیدایش مسمومیت در انسان شوند . علاوه بر آن برخی از انواع گیاهان تزیینی مانند دیفن باخیا و خرزهره که در باغچه های منازل و آپارتمان های مسکونی کاشته و مراقبت میشوند هم می توانند در صورت مصرف اتفاقی موجب بروز مسمومیت در آدم شوند .