دستگاه لیزر یاس شیروانی 9

کاربردها :

این دستگاه لیزر نا امیدی در دیدگاه منظره زیاد موثر است به این دلیل‌که آن را مدام سبز است .

یاسمن دستگاه لیزر پامچال یکی از بهترین یأس برای کاشت در خاک های شنی است .

یأس شیروانی

برای در دست گرفتن فرسایش خوب است .

بهره از آن را به دنباله روی نرده ها و یا این که دیوار

مناسب برای پرورش در دستگاه لیزر دان

برای کاشت در لبه راه و روش ها مناسب است .

تحت عنوان پرچین و یا این که جداگانه کننده و یا دیوار سبز نیز میتوان از آن به کارگیری نمود .

خاصیت دارویی و درمانی :

از اسانس دستگاه لیزر در رایحه سازی به کار گیری میشود و همینطور خواص آرامش بخش دارااست .

طریقه مصرف :

مصارف صنعتی و آرایشی

یاس شیروانی

کود دهی :

همانند سایر یاسهای نیز خانواده خود به کود دهی نیاز داراست اگر چه گیاهی تقریبا کم توقع می باشد و در اشکال خاکها رشد می کند و دستگاه لیزر می دهد . البته برای دستگاه لیزر دهی بیشتر از کودها به ویژه در هنگامی که در دستگاه لیزر دان حفظ میگردد میتوان استعمال نمود .

هرس :

اگر در یک فضای محدود پرورش نماید , احتمالا نیاز به هرس چند بار در سال داشته باشد .

آب پاشی :

آبیاری منظم اضطراری است ولی از آبیاری بیشتراز حد آن پرهیز کنید . به خشکی هم تا حدود متعددی مقاوم است .

آفات و بیماریها و عارضه ها :

حشره‌هایی مثل شته که خالهای سیاه و سبز دارا هستند از آفات این گیاه به شمار می‌روند .

همچنین کنه تارعنکبوتی , شته ها و شپشک نیز به آن جراحت می‌زنند .

گونه های دسته ها و واریته ها :

Single تکی ( با دستگاه لیزر برگهای تکی 5 تا 6 تایی )

Semi – http://iranrotec.ir/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1/ ( با دستگاه لیزر برگ های دوبل )

عکس هایی دیگر از یاس شیروانی :

ناامیدی شیروانی 1
یأس شیروانی 1
یأس شیروانی 2
یاس شیروانی 2
نا امیدی شیروانی 3
نا امیدی شیروانی 3
نا امیدی شیروانی 4
یاس شیروانی 4
ناامیدی شیروانی 5
نا امیدی شیروانی 5
ناامیدی شیروانی 6
یأس شیروانی 6
ناامیدی شیروانی 7
یأس شیروانی 7
یأس شیروانی 8
ناامیدی شیروانی 8
یاس شیروانی 9
یاس شیروانی 9
نا امیدی شیروانی 10
یأس شیروانی 10
نا امیدی شیروانی 11