نبود مواد مفید دستگاه لیزر

http://iranrotec.ir/cnc-engraving-machine/ برهان مرسوم زردرنگ شدن برگ گیاهان تغذیه غیرمناسب آن‌ها است . گیاهان علاوه بر هیدروژن , کربن , و اکسیژن به بیش از ۱۲ عنصر معدنی مغذی هم نیاز دارند . که تمامی این موادسازنده باید از طریق ریشه ها جذب گیاه بشوند . آزمایش خاکل دستگاه لیزر شایسته ترین خط مش برای دانستن این مسئله است که آیا خاک گیاه تان دارنده این عناصر مغذی می باشند یا این که خیر , این درحالی است که با یک نگاه معمولی هم می توان به وجود و یا این که عدم وجود این عنصرها در خاک گیاه پی پیروزی . خاک گیا دستگاه لیزر هانی که دارنده موادسازنده مغذی نباشند در اغلب موارد با زرد شدن برگ ها این کمبود را نمایان می کنند . این نماد خیلی آسوده برای آشنایی خاک دلخواه برای گیاهان شما است .
دستگاه لیزر
در بر دستگاه لیزر خی از مورد ها دیده شده‌است که کم دستگاه لیزر
دستگاه لیزر دستگاه لیزر

بود موا دستگاه لیزر د مغذی در برگ های کهنه عمده نمایان میشود تا برگ های نو جوانه زده . این چنین حالتی در گیاهان موقعیت موبایلی نامیده می شود , این بدان معنا است که گیاهان مواد مفید را در شکل نیاز از برگی به برگ دیگر دستگاه لیزر منت دستگاه لیزر قل می نمایند . هنگامی که گیاهی با فقدان مواد مغذی به ملازم فقدان اخذ نیتروژن روبه رو می‌شود با به چنگ آوردن مواد پرخاصیت برگ های قدیمی به رویش خویش ادامه ارائه میکنند ( البته این عمل تا دوران کوتاهی می تواند جوابگوی گی دستگاه لیزر
لاه برای پرورش باشد ) برگ هایی که نیتروژن خویش را از دست می دهند , زردتر میشوند و این در حالی است که برگ های جدید دارای رنگ سبز و شعف هستن دستگاه لیزر د . با این حال وجود مواد غیر بی واسطه مثل آهن در برگ های کهنه دستگاه لیزر باقی میمانند , درصورتی که یک گیاه خالی از عنصر آهن شود , در برگ های نو حالت کلروز به‌وجود میاید . در شرایطی که که برگ های تازه زودتر از سایر برگ های گیاه سبز میگردند . به جز نیتروژن , گیاه به مواد غذایی دیگر نیز چ دستگاه لیزر ون ; فسفر , پتاسیم , منیزیم و نیکل نیاز داراست . همچنین آهن , کلسیم , گوگرد , بور , مس , منگنز و روی هم از به صورت مایع باید به گیاه رسانده شود . دستگاه لیزر دستگاه لیزر دستگاه لیزر